United Civilians for Peace

United Civilians for Peace (UCP) is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib en PAX, twee NGO’s die samen met Israëlische en Palestijnse partnerorganisaties werken aan duurzame vrede in de bezette Palestijnse gebieden en Israël.

 


Visie UCP

UCP streeft naar een rechtvaardige en duurzame vrede voor Israël en de Palestijnen opdat duurzame ontwikkeling plaats kan vinden. Dit kan alleen worden bereikt op basis van recht. Het recht is een instrument om tot een oplossing van het conflict te komen. Het is hoog tijd het recht als instrument in te zetten binnen het Midden Oosten Vredesproces.


Missie UCP

UCP bepleit een menswaardig bestaan voor Israëli’s en Palestijnen. Dit vraagt een evenwichtige benadering van het conflict, waarbij we uitgaan van gelijke rechten voor iedereen. UCP richt zich op de Nederlandse samenleving. Het bedrijfsleven, de politiek en burgers kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en duurzame vrede. Kom ook in actie!