10 november 2015
 

Amsterdam neemt afstand van nederzettingeneconomie 

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft donderdag 5 november besloten een aantal samenwerkingsprojecten met zowel Tel Aviv als met Ramallah te beginnen. Het besluit kwam tot stand na vier spannende openbare vergaderingen in de raad gedurende de hele zomer. Aanvankelijk zou een stedenband met Tel Aviv en Ramallah worden opgezet. Ramallah voelde niets voor een driehoeksband en ook onder burgers van Amsterdam stak een luid protest op. Dat leidde uiteindelijk tot een sterk geamendeerd besluit. Het budget voor de projecten is nog niet schriftelijk vastgesteld, maar tijdens een eerdere vergadering in oktober sprak de burgemeester Van der Laan over 25.000 euro ter facilitering. Een zeer klein bedrag. Ook over de feitelijke samenwerkingsprojecten worden nog voorstellen verwacht.

 

Naast de beslissing om deze samenwerking met Tel Aviv goed te keuren, besloot de meerderheid van de gemeenteraad “dat Amsterdam geen uitvoer naar, invoer uit, of directe noch indirecte financiële betrekking met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied zal onderhouden.” Daarmee nam de gemeente Amsterdam een stap die het op gelijke hoogte brengt met de steden Reykjavik, Kopenhagen en Aarhus. Ook die steden besloten te breken met de Israëlische bezetting. Daarmee gaat Amsterdam uit voor de beslissingen van de Nederlandse regering en de EU, maar eerbiedigt het de regels van het internationaal recht.

 

Een tweede aangenomen motie ging over de nog vorm te geven samenwerking met zogeheten ‘start-ups’, veelbelovende beginnende bedrijven op hoog-technologisch gebied. In het oorspronkelijke plan voor de stedenband zou samenwerking van deze bedrijven centraal staan. Om dat te bevorderen was ook minister Kamp van Economische zaken onlangs naar Tel Aviv gereisd. De raad bedong “er voor te zorgen dat in de projecten niet wordt samengewerkt met partijen die een band met het Israëlische leger of het ministerie van Defensie” hebben.
Ten slotte werden drie Israëlische ngo’s, ACRI, Adalah en Gisha, genoemd als organisaties die op, financiële, steun van Amsterdam zouden moeten kunnen rekenen.

 

Links en rechts zijn het over eens dat van het oorspronkelijke plan om een stedenband aan te gaan niets meer over was. Het CIDI raadt de gemeente Tel Aviv aan dit aanbod te weigeren, vanwege de “aanmatigende moties”. De kern van het besluit drukt uit dat samenwerking met Israël alleen kan onder strikte toepassing van de regels van het internationaal recht. Daarbij is een onderscheid tussen Israël en de illegale nederzettingeneconomie van groot belang.