11 november 2015
 

EU wil etikettering van producten uit Israëlische nederzettingen 

 

De EU heeft vandaag een verklaring gepubliceerd voor het correct etiketteren van producten uit de Israëlische nederzettingen. Dit is een belangrijke stap naar het volledig en doeltreffend uitvoeren van bestaande EU-wetgeving en van bilaterale overeenkomsten die worden toegepast op producten uit de illegale nederzettingen, zoals eerder vastgesteld door de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU in mei 2012, december 2012 en november 2014 en 2015.

 

Punt 10 van de verklaring geeft aan dat het etiket de volgende tekst zou kunnen bevatten, "Product van de Golan Hoogte (Israëlische nederzetting)" en "product van de Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting)". Lidstaten zijn gehouden deze bepaling na te leven en te controleren. De Nederlandse regering heeft aangegeven binnenkort bekend te maken hoe zij dat zal doen.

 

UCP-voorzitter Marinus Verweij rekent er op dat deze maatregel de weg zal vrijmaken voor een systematische uitvoering van bestaande EU-wetgeving. Dit moet leiden tot een volledige uitsluiting van illegale nederzettingen uit de samenwerking tussen de EU en Israël binnen het EU-Associatieakkoord. Dit staat bekend als differentiëringsbeleid. De basis is daar voor aanwezig in het internationaal recht.

 

“Het is goed dat de EU deze maatregel neemt want het geeft consumenten duidelijkheid over de herkomst van de producten. Zij kunnen nu zelf een afgewogen keuze maken. Het is belangrijk dat Nederland dit beleid zo spoedig mogelijk uitvoert en het bedrijfsleven volledige medewerking verleent aan deze consumentenwetgeving en andere bepalingen van internationaal recht,” aldus Marinus Verweij.

 

PS
In Israël is een petitie opgesteld die inmiddels door 550 personen is ondertekend en als verklaring is uitgegeven. De petitie juicht etiketteringmaatregel toe en ziet deze maatregel als middel om tot een tweestatenoplossing te komen. Deze Israëliërs vragen om meer maatregelen van de EU.