6 april 2016
 

Differentiëringbeleid, wat is dat?

 

Hugh Lovatt is projectcoördinator voor de Israël en Palestina-afdeling van de Europese denktank “European Council on Foreign Relations”. Lovatt werkt in het kantoor van ECFR in Londen en heeft, samen met zijn collega Mattia Toaldo, in juli 2015 een belangwekkend rapport geschreven, “EU differentiation and Israeli Settlements”.

 

De kern van dat pleidooi, differentiëring tussen Israël en de bezetting, is om op basis van eigen wet- en regelgeving van de EU binnen de verdragen met Israël onderscheid te maken tussen Israël binnen de Groene Lijn en de nederzettingen en alles wat met de nederzettingeneconomie en de bezetting van de Westelijke Jordaanoever te maken heeft.

 

Het was PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer Michiel Servaes, die meer wilde weten over de strekking en de betekenis van het nieuw gemunte begrip “differentiatie”. Dat leidde tot een bijzondere procedure in de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, op 4 februari 2016. In het kader van dit bezoek zijn ook gesprekken georganiseerd met maatschappelijk relevante personen.

 

In deze tekst worden alle gesprekken samengevat in een monoloog van Lovatt. Dat betekent dat de diverse gesprekspartners niet meer bij name worden genoemd. De volgende deelonderwerpen zijn onderscheiden; de tweestatenoplossing; differentiëring; uitwisselbaarheid; Israëls reactie op differentiëring; de Palestijnse positie en de vraag wordt Israël achtergesteld? Op deze wijze denken we de stelling van Lovatt ten gunste van het differentiëringbeleid, zijn argumenten en de dilemma’s die er mee samenhangen recht te doen.