21 maart 2012

Dag van de Palestijnse Politieke Gevangenen

Brief uit de gevangenis van Ameer Makhoul

UCP zet zich al jaren in voor mensenrechtenverdediger en gewetensgevangene Ameer Makhoul. Voor de dag van de politieke gevangenen schreef hij UCP een brief vanuit de gevangenis in Gilboa, Israël. Hierbij willen we een stukje uit deze brief met jou delen. Lees waarom jouw acties zin hebben!

 

Hongerstakers

Tot vandaag waren er 10 Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen in hongerstaking. Vandaag zijn daar 1600 hongerstakers bijgekomen. Zij zullen alleen water tot zich nemen totdat hun eisen ingewilligd zijn. Hun eisen zijn:
1. Een einde aan het beleid van eenzame opsluiting en isolatie dat al meer dan 10 jaar wordt gebruikt om Palestijnse gevangenen hun rechten te ontzeggen.
2. De families van gevangenen uit de Gazastrook toestemming geven de gevangenen te bezoeken. Dit recht wordt alle families al meer dan 6 jaar ontzegd.
3. Een verbetering van de levensomstandigheden van de gevangenen en een einde aan de “Shalit” wet die kranten, lesmateriaal en veel tv zenders verbiedt.
4. Een einde aan het beleid van vernedering waaronder gevangen en hun families te leiden hebben, zoals strip searches, nachtelijke invallen en collectieve straffen.

Nederlandse politiek en Palestijnse gevangenen

De partner van UCP-lid Cordaid, the Public Committee Against Torture, publiceerde een rapport over het martelen en mishandelen van Palestijnse gevangenen en over hoe Israëlische artsen hierbij betrokken zijn. SP leden Van Bommel en Van Gerven stelden hier vragen over aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De antwoorden van de ministers roepen veel vragen op over hoe serieus deze regering dit onderwerp neemt.

 

Kom in actie

Wil je meer doen dan de Nederlandse overheid? Wil jij wel opkomen voor de rechten van de Palestijnse politieke gevangen? Uit de brief van Ameer Makhoul blijkt dat dit verschil maakt! Kom daarom vandaag nog in actie.

1. Schrijf Ameer Makhoul

Ameer Makhoul
Gilboa prison, Department 2
10900 Gilboa, Israël


2. Doe vandaag nog mee met de Amnesty International Twitter actie

3. Lees en verspreid het feitendossier van o.a. ICCO partner Addameer over Palestijnse politieke gevangenen.

4. Lees de oproep tot actie de World Federation of Trade Unions deed aan haar 80 miljoen leden in 120 landen.

5. Lees de oproep van de International Solidarity Movement met daarin veel suggesties tot actie

 


 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

 

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

 

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

 

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

 

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

 

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

 

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011