27 oktober 2011

UCP en EAJG maken bezwaar tegen winnen aanbesteding openbaar vervoer Hermes

Van den Biesen Boesveld advocaten maken namens United Civilians for Peace (UCP) en Een Ander Joods Geluid (EAJG) bezwaar tegen de gunningsbeslissing waarbij het College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen besloot de openbaar vervoer concessie te verlenen aan Hermes Openbaar Vervoer B.V. Hermes is een Nederlandse dochteronderneming van de Franse multinational VeoliaTransdev. De grond van de bezwaren is dat Veolia mogelijk medeverantwoordelijk is voor overtreding van internationaal recht en niet maatschappelijk verantwoord onderneemt in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

VeoliaTransdev, als onderdeel van de Veolia-groep, is betrokken bij de aanleg van een tramlijn die West-Jeruzalem verbindt met de illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De tramlijn verstevigt de grip van Israël op bezet Palestijns Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast draagt de tramlijn bij aan de onjuiste beeldvorming en de met het internationale recht strijdige opvatting, dat deze nederzettingen een permanent karakter zouden (kunnen) dragen. Andere bedrijven binnen de Veolia-groep voorzien in transport tussen Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en tussen nederzettingen en Israel. Ook wordt er voorzien in diensten als het ophalen van huisvuil in nederzettingen.

Door deze activiteiten profiteert Veolia rechtstreeks van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en helpt de bezetting in stand te houden omdat de grip van Israël op bezet Palestijns Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever hiermee wordt versterkt. Naast het feit dat Veolia hiermee mogelijk het internationaal recht overtreedt, kan uit onrecht geen recht voortkomen. UCP en EAJG zijn van oordeel dat bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden per definitie handelen in strijd met de grondbeginselen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Alleen al om die reden behoren zij in geen geval een maatschappelijk dienstverlenende rol in Nederland te vervullen, zoals ten behoeve van het openbaar vervoer. Daarom vinden UCP en EAJG  dat dochteronderneming Hermes niet beschouwd kan worden als een kandidaat voor de concessie openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

De hoorzitting vindt plaats op 31 oktober 2011 om 15.30 uur in het kantoor van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, gelegen aan het Stationsplein 26 te Nijmegen. De hoorzitting is openbaar.

 


 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

 

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

 

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

 

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

 

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

 

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

 

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011