23 januari 2017

Kwijnende zuivelsector in de Gazastrook


In het nieuwe rapport “The dairy sector in the Gaza strip” beschrijft Oxfam de stand van zaken in de zuivelsector in de Gazastrook. Ook doet het rapport een zevental aanbevelingen om de situatie te verbeteren.


De zuivelsector in de Gazastrook is ernstig beschadigd door de blokkade door Israël en als gevolg van de laatste drie oorlogen. De sector is hoogst afhankelijk geworden van importen voor productie en consumptie en is niet in staat tot concurrentie met de import van voornamelijk Israëlische producten.
Toch zijn er groeikansen voor deze sector en mogelijkheden om de afhankelijkheid van andere markten te verminderen. Daarvoor moeten investeerders en hulporganisaties dringend investeren om ontwikkeling op gang te brengen. Wat moet er gebeuren? Israël moet in de eerste plaats de blokkade opheffen en alle doorgangen naar en van Gaza openen. Er moet toegang worden verschaft voor het vrije verkeer van Palestijnen in de Palestijnse gebieden, met alleen individuele beperkingen voor mensen die een ernstige bedreiging vormen van de veiligheid, zoals die in het Internationaal Humanitair Recht beschreven staat.

 

Zie voor de overige zes aanbeveling dit Engelstalige rapport.