16 december 2015
 

Cordaid en UCP 

 

Per 1 januari 2016 zal Cordaid niet langer deel uit maken van het samenwerkingsverband United Civilians for Peace. Cordaid was in 2001 een van de oprichters van dit verband, waarin ook ICCO, Oxfam Novib en PAX participeren. Reden voor het vertrek van Cordaid is de grote bezuiniging die de organisatie treft door de beëindiging op 31 december 2015 van het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde MFS II programma.

 

Deze bezuiniging leidt ertoe dat Cordaid geen substantieel programma meer overeind kan houden in Israël en Palestina. De organisatie vindt het cruciaal dat haar pleitbezorgingswerk richting de Nederlandse politiek gekoppeld wordt aan programmatische activiteiten met lokale partnerorganisaties. Nu deze programma’s in Israël en Palestina als gevolg van het teruggelopen budget voor het belangrijkste deel moeten worden uitgefaseerd, is deze koppeling verdwenen.

 

Het is een buitengewoon moeilijk besluit geweest, meldt Cordaid. UCP speelt naar onze mening nog altijd een zeer belangrijke rol in de Nederlandse politieke arena en het werk van UCP is nog niet klaar. We moedigen de organisaties die verder gaan in UCP aan om op basis van het internationaal recht te blijven pleiten voor een rechtvaardige en duurzame vrede voor Israël en de Palestijnen. Cordaid wenst ICCO, Oxfam Novib en PAX buitengewoon veel succes bij deze missie.