19 juli 2013

 

Richtlijn Europese commissie keerpunt in betrekkingen met Israël

"De richtlijn van de Europese commissie om met ingang van 2014 subsidies, prijzen en financiële instrumenten voor Israël uit te sluiten voor organisaties uit de nederzettingen is een keerpunt in de betrekkingen tussen de EU en Israël". Dat is het oordeel van voorzitter René Grotenhuis van United Civilians for Peace over de beslissing van de Europese commissie om organisaties uit Israëlische nederzettingen uit te sluiten van een aantal vormen van samenwerking tussen Israël en de EU.

 

De Europese Commissie maakt vandaag bekend dat organisaties uit de Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogte niet langer in aanmerking komen voor subsidies, prijzen en financiële instrumenten die door de EU worden uitgegeven. Daarbij moet gedacht worden aan de programma's Horizon 2020, Erasmus, Mundus, Marie Curie, en zogeheten twinning programma's. Twinning programma's zijn Europese subsidieprogramma's waarbij publieke instanties in de lidstaten zoals overheden of zorginstellingen samenwerken met soortgelijke instanties in andere landen. Deze programma's gelden behalve voor kandidaat-lidstaten van de EU ook voor Israël. Een uitzondering op de aangekondigde richtlijn van de Europese Commissie geldt voor natuurlijke personen en voor mensenrechtenorganisaties. Voor lidstaten van de EU is dit een leidraad voor het eigen beleid ten aanzien van Israël en de nederzettingen. De richtlijn is ook een signaal voor het onderhandelingsproces tussen Israël en de Palestijnen dat onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken wordt gevoerd.

 

De richtlijn markeert een keerpunt in het beleid van de EU tegenover Israël. Voor het eerst worden de Israëlische nederzettingen uitgezonderd in het buitenlands beleid van de EU. Bij de invoering van het EU-associatieverdrag met Israël in 1995 maakten nederzettingen daarvan een integraal onderdeel uit. Jarenlange verzoeken van mensenrechtenorganisaties om nederzettingen om uit te zonderen van de overeenkomsten tussen Israël en de EU werpen nu vruchten af. Het is de consequentie van het oordeel zoals dat door minister Timmermans in de Tweede Kamer werd verwoord. 'Het is doodsimpel nederzettingen zijn illegaal'. UCP-voorzitter René Grotenhuis: "UCP zal er voor blijven pleiten om het internationaal recht van kracht te laten zijn in de betrekkingen van Nederland en de EU met Israël. Dat betekent dat de illegale nederzettingen uitgezonderd moeten worden in deze betrekkingen. Deze richtlijn is een stap voorwaarts. De bekendmaking ervan bevordert de discussie over de uitvoering van het internationaal recht. UCP rekent er op dat Nederland deze beslissing van de Europese Commissie zal overnemen en zal bijdragen aan verdere uitzondering van illegale Israëlische nederzettingen in het buitenlandse beleid."

 

Zie hier voor de volledige tekst van de beslissing van de Europese Commissie en hier de aanvullende verklaring van Catherine Ashton namens de EU.