29 mei 2013 
 

Minister Timmermans antwoordt op rapport Dutch economic links with the occupation

Minister Frans Timmermans heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport Dutch economic links with the occupation. Het rapport dat door Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi in april is uitgegeven, behandelt de economische betrekkingen van Nederlandse bedrijven met Israëlische bedrijven in de nederzettingen. 38 Nederlandse bedrijven onderhouden economische banden met Israëlische nederzettingen. De Tweede Kamer wil binnenkort debatteren over de Nederlandse betrekkingen met Israël.

 

Minister Timmermans stelt in zijn brief dat Nederlandse bedrijven worden ontmoedigd om deze banden te onderhouden. Dit ontmoedigingsbeleid bestaat er uit dat de Nederlandse ambassade in Tel Aviv geen diensten aan bedrijven verleent die gevestigd zijn in Israëlische nederzettingen en evenmin aan Nederlandse bedrijven die zaken willen doen met nederzettingen. Voorts wijst de minister op het Associatieakkoord dat tussen de EU en Israël bestaat. Hierin is geregeld dat er geen gunstig invoertarief bestaat voor producten uit de nederzettingen die naar de EU worden uitgevoerd. Deze twee maatregelen bevatten geen nieuws, ze zijn al jaren beleid.

 

De Kamer wacht nog op een reactie op het rapport "Tussen woord en daad" van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Dit rapport stelt dat indien Israël niet bereid blijkt een einde te maken aan de groeiende kolonisering van de bezette gebieden een verbod moet worden ingevoerd op importen van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden.


De Tweede Kamer zal de brief van minister Timmermans en het rapport Dutch economic links with the occupation bespreken in een nog te plannen debat.