15 mei 2013
 

Nederlandse bedrijven mogen niet aan Muur bouwen

Tegen het bedrijf Lima Holding B.V. - in Nederland bekend als Riwal – is in 2010 aangifte gedaan door de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq vanwege oorlogsmisdrijven op grond van de Geneefse Conventies en de Wet Internationale Misdrijven.
 
Uit strafrechtelijk onderzoek dat volgde en waarbij op verschillende locaties doorzoekingen zijn verricht, is gebleken dat Riwal hijskranen en hoogwerkers heeft verhuurd die zijn gebruikt bij de bouw van de muur en de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden.
In 2004 veroordeelde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de bouw van de muur als schending van het internationaal humanitair recht. Van Nederlandse bedrijven of (rechts-) personen wordt verlangd dat zij op geen enkele manier betrokken zijn bij schendingen van de Wet Internationale Misdrijven of de Geneefse Conventies.
 
Riwal is daar in 2006 en 2007 op aangesproken door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) stelt echter geen strafvervolging in tegen Riwal. Liesbeth Zegveld, advocaat voor Al Haq, zegt hierop: "Ondanks dat het OM niet tot vervolging overgaat, vormt deze uitspraak een waarschuwing voor Riwal en haar bestuurders, en voor andere bedrijven, om ook in de toekomst geen bijdrage te leveren aan de bouw van de muur of de nederzettingen."
 
Volgens een persbericht van het OM is de vraag of bovengenoemde werkzaamheden een dergelijke schending hebben opgeleverd complex en zonder nader onderzoek bij het moederbedrijf Lima Holding in Israël niet met zekerheid te beantwoorden. Tot nader onderzoek is echter niet overgegaan, nu is gebleken dat Riwal, nadat aangifte is gedaan, de activiteiten in Israël en de bezette Palestijnse gebieden aan het beëindigen is. Het persbericht van het OM laat onbeantwoord of het Ministerie van Justitie de vraag om samen te werken om tot recht te komen ook aan Israël heeft gesteld.
 
Ook Al-Haq verwelkomt het onderzoek dat het OM gedaan heeft. Shawan Jabarin, directeur van Al-Haq: "Het onderzoek naar dit bedrijf is belangrijk voor de slachtoffers die hun land kwijt zijn geraakt. Het is jammer dat men niet tot vervolging overgaat."
 
Zie hier voor dossier over Riwal.