2 mei 2012 

Veolia in de race in aanbesteding busvervoer Stadsgewest Haaglanden

 

Stadsgewest Haaglanden besteedt het busvervoer opnieuw aan. Veolia is één van de twee partijen in de race binnen deze aanbesteding.

 

Controversiële activiteiten Veolia
Veolia oogst wereldwijd kritiek met diverse controversiële activiteiten in door Israël bezet en geannexeerd Palestijns Oost-Jeruzalem en op de bezette Westelijke Jordaanoever: Veolia bouwt mee aan de Jerusalem Light Rail en gaat deze exploiteren waardoor de greep van Israël op bezet Palestijns Oost-Jeruzalem wordt versterkt. Verder exploiteert Veolia buslijnen naar nederzettingen in bezet gebied en is het verantwoordelijk voor exploitatie van een vuilstort op de bezette Westelijke Jordaanoever, bedoeld voor het huisvuil van Israëlische kolonisten uit nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Ook haalt ze afval op van Israëlische legerbases in de Jordaanvallei en zuivert een afvalwaterzuiveringsinstallatie van Veolia afvalwater voor de joodse nederzetting Modi’in Illit, allebei alweer in bezet Palestijns gebied.

 

Den Haag internationale stad van vrede en recht
Den Haag is dé internationale stad van vrede en recht. In 131 internationale instellingen met 14.000 medewerkers wordt in Den Haag hard gewerkt aan de wereldvrede; aan een wereld waar de sterkte van het recht heerst en niet het recht van de sterkste. Wie de regels van het internationale recht naast zich neerlegt, wordt door de wereld ter verantwoording geroepen. In Den Haag.

 

Al Haq
Precies hierom vindt ICCO partner Al Haq het onwenselijk als Veolia de aanbesteding zou winnen. Al-Haq directeur Shawan Jabarin zegt: “How can the city of The Hague consider allowing its citizens and employees of international institutions, courts and tribunals tasked with contributing towards peace and justice world wide, to make use of a public transportation service which is operated by a company involved in violations of international law?”

 

Lees het volledige persbericht van Al Haq hier.

 

  


header nieuws

17 april 2012 

Dag van de Palestijnse Politieke Gevangenen

 

Brief uit de gevangenis van Ameer Makhoul
UCP zet zich al jaren in voor mensenrechtenverdediger en gewetensgevangene Ameer Makhoul. Voor de dag van de politieke gevangenen schreef hij UCP een brief vanuit de gevangenis in Gilboa, Israël. Hierbij willen we een stukje uit deze brief met jou delen. Lees waarom jouw acties zin hebben!


Hongerstakers
Tot vandaag waren er 10 Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen in hongerstaking. Vandaag zijn daar 1600 hongerstakers bijgekomen. Zij zullen alleen water tot zich nemen totdat hun eisen ingewilligd zijn. Hun eisen zijn:
1. Een einde aan het beleid van eenzame opsluiting en isolatie dat al meer dan 10 jaar wordt gebruikt om Palestijnse gevangenen hun rechten te ontzeggen.
2. De families van gevangenen uit de Gazastrook toestemming geven de gevangenen te bezoeken. Dit recht wordt alle families al meer dan 6 jaar ontzegd.
3. Een verbetering van de levensomstandigheden van de gevangenen en een einde aan de “Shalit” wet die kranten, lesmateriaal en veel tv zenders verbiedt.
4. Een einde aan het beleid van vernedering waaronder gevangen en hun families te leiden hebben, zoals strip searches, nachtelijke invallen en collectieve straffen.


Nederlandse politiek en Palestijnse gevangenen
De partner van UCP-lid Cordaid, the Public Committee Against Torture, publiceerde een rapport over het martelen en mishandelen van Palestijnse gevangenen en over hoe Israëlische artsen hierbij betrokken zijn. SP leden Van Bommel en Van Gerven stelden hier vragen over aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De antwoorden van de ministers roepen veel vragen op over hoe serieus deze regering dit onderwerp neemt.


Kom in actie
Wil je meer doen dan de Nederlandse overheid? Wil jij wel opkomen voor de rechten van de Palestijnse politieke gevangen? Uit de brief van Ameer Makhoul blijkt dat dit verschil maakt! Kom daarom vandaag nog in actie.

1. Schrijf Ameer Makhoul

Ameer Makhoul
Gilboa prison, Department 2
10900 Gilboa, Israël

2. Doe vandaag nog mee met de Amnesty International Twitter actie

3. Lees en verspreid het feiten dossier van o.a. ICCO partner Addameer over Palestijnse politieke gevangenen.

4. Lees de oproep tot actie de World Federation of Trade Unions deed aan haar 80 miljoen leden in 120 landen.

5. Lees de oproep van de International Solidarity Movement met daarin veel suggesties tot actie

 

  


header nieuws

7 april 2012 

Weg met de doodstraf

 

Op 7 april 2012 executeerde het de facto Hamas-bestuur in Gaza drie mannen. De executies werden voltrokken ondanks druk van Palestijnse en internationale mensenrechtenorganisaties, die ijveren voor de afschaffing van de doodstraf in de bezette Palestijnse gebieden. De doodstraf is een schending van de grondrechten van personen, een wrede en een onmenselijke straf.

 

Volgens het Amnesty jaarboek zijn er in Gaza in 2011, elf doodsvonissen voltrokken. Doodvonnissen mogen volgens de Palestijnse wet alleen worden uitgevoerd met toestemming van de president. Maar omdat Hamas Abbas niet erkent, is die toestemming nooit gegeven. Door het politieke schisma tussen de leiders van Hamas in Gaza en die van Fatah op de Westoever in 2007, kwam er ook een breuk in het Palestijnse juridische systeem. Hamas werkt juridisch onafhankelijk van de Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse strafwet voorziet een mogelijk doodsvonnis voor zeventien misdrijven op de Westelijke Jordaanoever en vijftien in de Gazastrook.

 

De Palestijnse overheid zou onmiddellijk een moratorium moeten instellen op de doodstraf en zou het gebruik ervan uit de Palestijnse wetgeving moeten schrappen. UCP en haar partners pleiten voor afschaffing van de doodstraf en lobbyen hiervoor bij de Palestijnse autoriteiten.

 

 

 

 

  

 


 

header nieuws

5 april 2012 

Kolonisten geweld 

 

De Tweede Kamer vergadert donderdagavond 5 april over het standpunt van de EU over de geweldpleging van Israëlische kolonisten. Steunt Nederland de Europese aanbevelingen op dit vlak?

 

Toename geweld kolonisten
In een recent rapport van de Europese diplomatieke vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah, de EU Heads of Mission, signaleren diplomaten een “alarmerende” toename van geweld door kolonisten. Het rapport telt in 2011 411 aanvallen die schade aan Palestijnse bezittingen tot gevolg hadden, evenals Palestijnse gewonden. In 2009 werden 132 van dergelijke aanvallen geteld. Het gaat om een significante verhoging van gewelddadigheden door kolonisten waarbij ook zo’n 10.000 olijfbomen zijn vernietigd. UCP constateert dat dit is gebeurd met de stille steun van de Israëlische autoriteiten.

 

Positie Nederland in EU
Minister Rosenthal wijst in zijn brief aan de Kamer, d.d. 20 maart 2012, terecht het geweld van kolonisten af en schaart zich achter verklaringen van de EU Hoge Vertegenwoordiger. Maar is het juist dat de minister de aanbevelingen van het EU Heads of Mission rapport niet wenst te steunen en waarom is dat het geval? De EU-vertegenwoordigers schrijven dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht en dat die een twee-staten-oplossing “onmogelijk” maken. Deze waarschuwing moet volgens UCP bijzonder ernstig worden genomen.

 

UCP
UCP dringt er bij de regering met klem op aan om de inhoud en de aanbevelingen van de EU Heads of Mission rapporten volledig te steunen en onverkort over te nemen. Daarnaast verzoekt UCP de Nederlandse regering om volledige steun te verlenen aan gezamenlijke Europese acties om het internationaal recht in Israël en de bezette Palestijnse gebieden af te dwingen.

 

  


header nieuws

21 maart 2012 

Wereld waterdag 2012: Palestijnen dorsten naar water in vrijheid

 

Morgen is het wereld waterdag en voeren Palestijnen actie voor een einde aan het Israëlische “water-in-pik-beleid”. Vandaag vergaderde de Tweede Kamer in Nederland over het waterbeleid van staatssecretaris Knapen. Wat hebben Palestijnse burgers aan de plannen van Knapen?

 

  


header nieuws

19 maart 2012 

Open brief aan de Israëlische ambassadeur in Nederland, Haim Divon

 

In een ingezonden brief aan de Volkskrant op vrijdag 16 maart jl. (“Wat als een raket in inslaat in Utrecht”) weet u heel invoelbaar te maken wat de angsten in het zuiden van Israël zijn voor de raketten die vanuit Gaza worden afgevuurd. Dat moet verschrikkelijk zijn. U spreekt over een escalatie vorige week en legt ook uit waardoor deze ontstond. Hij werd ingezet omdat Israël een politieke tegenstander buitengerechtelijk executeerde. De man werd in zijn auto gedood door een raket die vanuit een onbemand vliegtuigje werd afgevuurd. Israël noemt hem een terrorist. Het doodvonnis kwam omdat hij een plan had om een aanslag te plegen. Welke rechter heeft dat beslist? In geen enkele rechtsstaat is het toegestaan een plannenmaker te executeren. Als we deze man een terrorist noemen, hoe heten dan de Israëlische piloot, de generaal en de minister die deze aanval niet alleen hebben gepland maar zelfs uitgevoerd?

 

U geeft exacte cijfers over de beschietingen op Israël in het afgelopen weekeinde. Dat is noodzakelijk voor een goed beeld van de omstandigheden. Zo weten we ook dat in het jaar 2011 vanuit Gaza 680 raketten op Israël werden afgevuurd, waarbij drie doden vielen. Waar blijven de cijfers van de Israëlische beschieting op Gaza? Uit gegevens van de VN-organisatie OCHA blijkt dat vorig jaar 108 personen in Gaza door Israëlische beschietingen om het leven zijn gekomen. Tevens vielen 468 gewonden. Door hoeveel beschietingen dat kwam blijft onduidelijk. Het waren onbetwistbaar Israëlische onbemande vliegtuigen, helikopters en straaljagers die de slachtoffers maakten en de bevolking van Gaza angst aanjoegen. Ook dat moet verschrikkelijk zijn.

 

Dat u als ambassadeur voor uw bevolking opkomt is logisch, maar u verdoezelt een deel van de waarheid. U probeert zelfs de bevolking van Utrecht bang te maken. Nederland bezet geen gebied waar het tegenstanders vanuit de lucht doodt. Er staat geen hek om de Utrechtse heuvelrug waar alle ingangen worden gecontroleerd en er wordt ook niet met straaljagers intimiderend laag over dat gebied gevlogen. Uw vergelijking met Nederland gaat dus niet op.

 

  


 header nieuws

6 maart 2012 

Palestijnse verdediger van mensenrechten met reisverbod proeft even de vrijheid in Genève

 

Israël heeft Shawan Jabarin de afgelopen zes jaar verboden om de bezette Westelijke Jordaanoever te verlaten. Jabarin is een prominent mensenrechtenactivist die jarenlang in Israëlische gevangenissen vast zat onder administratieve detentie. Bij uitzondering mocht hij naar Genève reizen voor een vergadering met Frank La Rue, de speciale VN rapporteur over vrijheid van meningsuiting.

 

Nadat Jabarin in 2006 aantrad als directeur van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq legde Israël hem een reisverbod op. Hiervoor werden “geheime bewijzen” aangevoerd die  Jabarin noch zijn advocaten mochten inzien.

 

Adri Nieuwhof interviewde Jabarin toen hij in Genève aankwam.

 

Adri Nieuwhof: Welkom in Genève. Wat betekent het voor u om hier te zijn?

 

Shawan Jabarin: Ik heb mezelf dezelfde vraag gesteld vandaag. Ik was hier eerder in een ongeveer gelijke situatie. Deze keer voelde ik dat Israël een stap terug heeft gedaan vanwege de solidariteit, de steun van diverse groepen en verschillende mensen van over de hele wereld. Behalve dat mensen artikelen schreven, voerde Amnesty International een jaar lang campagne. Honderden brieven en berichten zijn naar Ehud Barak [Israël's minister van defensie] gestuurd met vragen over mijn zaak.

 

Hier te zijn, blaast me nieuw leven in, sterkt mij in de overtuiging van het [Palestijnse] volk en het recht om die krachtig te verdedigen. Ik ben actief in de strijd voor de rechten van mensen. Het [dit bezoek] is een stimulans om nog meer te doen.

 

Ik ben Frank La Rue uit Guatemala, de speciale VN rapporteur over vrijheid van meningsuiting,  erkentelijk voor [het mogelijke maken van mijn reis naar Genève]. Ik heb hem ontmoet toen hij  Palestina bezocht. Ik zal hem morgen ontmoeten [27 februari]. Ik denk dat hij tijdens zijn bezoek van twee weken een volledig beeld van de situatie van de Palestijnen heeft gekregen, en welke invloed dit op alle aspecten van hun rechten heeft. Na afloop gaf hij een verklaring uit waarin hij mijn zaak noemt. Hij stuurde mij een uitnodiging om een vergadering met vertegenwoordigers uit verschillende landen toe te spreken, parallel aan de Raad voor de mensenrechten. Hij volgde nauwgezet het verloop van mijn zaak om hiernaar toe te komen om met de mensen in VN te spreken. Het is belangrijk, ook al doet het pijn in mijn hart dat deze organisatie niet achter rechten staat met acties maar alleen met woorden. Het is belangrijk om hen te blijven aanspreken.

 

Op een persoonlijk niveau is buiten [bezet gebied] zijn als even te kunnen ademhalen, de sneeuw te zien op de bergen, je geest op te frissen met nieuwe technologie in vliegtuigen. Ik heb in geen jaren gereisd. Blootgesteld te worden aan een nieuwe manier van leven. Het normale leven te proeven, een leven in vrijheid. Een reisverbod opleggen is als een gevangenisstraf opleggen. Mijn gevangenis is een grote gevangenis.

 

Het eerst dat ik heb gedaan toen ik in Jordanië aankwam was met mijn oom en zijn zoon naar de begraafplaats gaan om het graf te bezoeken van mijn oom die twee jaar geleden is overleden. Ik kon niet naar zijn begrafenis gaan. Ik heb niet gegeten, ik ben gelijk naar de begraafplaats gegaan.

 

AN: Hoe beoordeelt u de huidige situatie in relatie tot Israël's respect voor de rechten van het Palestijnse volk?

 

SJ: Ik denk dat hun praktijk en acties voor zichzelf spreken. Vrede staat niet op hun agenda. En als het op hun agenda staat, dan geven zij daar een eigen interpretatie aan. Elke dag doodt Israël Palestijnen, de vrede wordt zo verder weg geduwd. Israël heeft elke mogelijkheid voor vrede gedood door fundamentele rechten van Palestijnen volledig te negeren. Voor hen zijn Palestijnen geen volk dat rechten heeft.

 

Dat was duidelijk toen ik de brug over ging [Allenby Bridge die de Westelijke Jordaanoever en Jordanië verbindt]. De functionaris van de Shabak [Israël’s Algemene Veiligheidsdienst] vroeg aan mij of er een Palestijns volk bestaat en of zij rechten hebben.

 

De voortdurende bezetting, het lijden, het creëert een mentaliteit van onwetendheid. De kolonisten, zelfs de jonge generatie, tonen niet zo maar haat, zij laten het op een heel, heel agressieve manier zien. Ik voorzie een uitbarsting. De kolonisten zullen hierin de hoofdrol spelen. Ik ben echt bezorgd voor dat zij een groot aantal Palestijnen zullen doden, voor een massaslachting. Of voor geweld bij Al-Aqsa [moskee in Jeruzalem]. De kolonisten hebben de steun van bekende personen, de Israëlische regering.

 

Ik heb geen enkele twijfel dat er op de korte of middellange termijn geen hoop is. Maar er is hoop voor de toekomst op de lange termijn. De geschiedenis heeft ons geleerd dat misdadige onderdrukking niet altijd zal voortduren. Ik zie iets groeien, een verandering op het niveau van de publieke opinie.

 

Lees verder op de volgende blz


 header nieuws

6 maart 2012 

 

Vervolg van de vorige blz

 

Deze maand hebben de media uit de VS vele malen contact met mij gezocht. Veel bezoekers van onze website [www.alhaq.org] komen uit de VS. Het is niet genoeg om te concluderen dat er morgen al veranderingen zullen zijn. Maar het is belangrijk. Het ontbreken van politieke wil in de internationale gemeenschap maakt het moeilijk. Ik heb pijn in mijn hart. Waarom moeten wij als volk zo'n hoge prijs betalen? Eens zal er vrede en gerechtigheid zijn.

 
AN: De hongerstakingen van Khader Adnan en Hana al-Shalabi hebben tot meer aandacht geleid voor de slechte behandeling van Palestijnse politieke gevangenen door Israël. Denkt u dat het belangrijk is om voor de rechten van gevangen op te komen.

 
SJ: Iedereen moet de rechten van gevangenen steunen, de menselijke waarden moeten steunen. De gevangenen strijden voor hun zaak, voor vrede, voor waarden. Zelfs als Israël hen terroristen noemt, Palestijnen zien hen als helden, als leiders.

 
Israël negeert de internationale standaarden voor een humane behandeling van gevangenen volledig. De boodschap die zij aan mensen die opkomen voor rechten geven is: je kunt naar de hel lopen. Vrouwen, zonen, dochters, moeders en vaders kunnen hun familieleden niet bezoeken. Geef me één voorbeeld in de wereld waar bezoeken aan familieleden in de gevangenis worden geweigerd vanwege veiligheidsrisico's.

 
Israël is een supermacht die alles met technologie controleert. Wat betekent dat “een bedreiging voor de veiligheid” als reden om een bezoek te weigeren aan een 75-jarige vader? Ik ben bereid om hier open  naar te kijken maar ik kan de logica niet ontdekken. De mentaliteit van straffen is leidend in de praktijk en het beleid van Israël. Elke keer worden nieuwe regels bedacht, gevangenen moeten zich ontkleden terwijl hun ruimten worden doorzocht, zij worden overgebracht naar andere gevangenissen, worden jarenlang geïsoleerd. Het is psychologische marteling. Het is onderdeel van een mentaliteit van wraak en bestraffing. Het is niet genoeg om Palestijnen van hun vrijheid te beroven.

 
Het beleid van administratieve detentie is in de veertiger jaren door de Britten ingesteld en nu past Israël dit beleid toe [om Palestijnen zonder aanklacht of proces vast te zetten]. Het is een schending van de principes en standaard van een eerlijk proces zoals dat in alle democratieën gebruikelijk is. Dat is wat je jonge juristen leert. Israël negeert dit. Een bevel tot administratieve detentie wordt aan een militaire rechtbank voorgelegd die militaire wetgeving toepast. Het aangevoerde bewijs is geheim. De rechtbank keurt het bevel automatisch goed. Het is willekeurige detentie.

 
Het is moeilijk om onder administratieve detentie te leven. Op dit moment worden ongeveer 320 Palestijnen gevangen gehouden onder administratieve detentie waaronder 24 leden van het Palestijnse parlement. Israël gebruikt het als een stok om mensen te slaan, omdat hun activiteiten of hun gedachtegoed hen niet aanstaan. Het is politiek.

 
Khader Adan, wist heel goed wat het [administratieve detentie] was toen hij in hongerstaking ging. Hij wist dat hij geen rechten zou hebben. Hij gaf een boodschap af. Hij verloor veel gewicht en mogelijk heeft hij zijn lichamelijke functies beschadigd. Misschien zal hij niet volledig herstellen.  Zijn hongerstaking was als een schreeuw, een krachtige stem gebruiken. Het heeft hem veel gekost. Het is een historische daad, 66 dagen in hongerstaking. [De Ierse politieke gevangene] Bobby Sands ging dood na 66 dagen hongerstaking.
 

De Israëli's kunnen een bevel tot administratieve detentie oneindig verlengen. Sommige mensen zaten op basis van geheim bewijs vijf of acht jaar vast onder administratieve detentie. Wat is veiligheid? Wat is een geheim dossier? Een eerlijk proces is een belangrijk principe. Israël handelt op een manier van wraak tegen de Palestijnen. Dat zal geen veiligheid brengen.
 

Adri Nieuwhof is consultant en mensenrechten activist

 
Gepubliceerd in The Electronic Intifada 1 maart 2012

 
  


 

header nieuws

29 februari 2012 

UCP en EAJG willen openheid en dialoog in zaak Hermes 

 

United Civilians for Peace (UCP) en Een Ander Joods Geluid willen openheid en dialoog in de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dat stellen de organisaties in een brief aan advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt.

 

Het kantoor heeft namens anonieme opdrachtgevers een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) bij de Stadsregio gedaan om de stukken over de aanbesteding van het openbaar vervoer en de daartegen aangetekende bezwaren in de Stadsregio in zijn bezit te krijgen. UCP en Een Ander Joods Geluid hebben daar geen bezwaar tegen, maar willen weten namens wie het kantoor optreedt. Sjöcrona Van Stigt beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht waartoe het kantoor door de cliënt is verzocht. Advocaat noch cliënt heeft tot nu toe op de brief van UCP en Een Ander Joods Geluid gereageerd. De cliënt van Sjöcrona Van Stigt wil alles van ons weten, maar blijft zelf in het donker. We verzoeken hem in het licht te komen.

 

UCP heeft in 2011 samen met Een Ander Joods Geluid bezwaren tegen het gunnen door de Stadsregio van het contract aan Hermes ingediend. Moedermaatschappij Veolia Transdev is mogelijk medeplichtig aan het in stand houden en versterken van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Israël schendt hiermee internationaal recht en de Conventies van Genève. In de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 over de juridische gevolgen van de muur op de Westelijke Jordaanoever stelt het Hof dat ook bedrijven die bijdragen aan het in stand houden of versterken van de bezetting in overtreding zijn. Het is volgens UCP en Een Ander Joods Geluid daarmee ook een kwestie die ook in Nederland belangrijk is.

 

Het contract geldt tien jaar en heeft een waarde van ongeveer 1 miljard euro. De gunning van het contract door de Stadsregio Arnhem Nijmegen aan Hermes/Veolia had in de ogen van UCP en Een Ander Joods Geluid niet mogen plaatshebben, temeer de Stadsregio ook is gehouden aan Europese aanbestedingsregels. Artikel 45 van die regels biedt de mogelijkheid een bedrijf dat zich schuldig maakt aan een ‘ernstige fout’ uit te sluiten bij aanbestedingen. Het bestek en bijbehorende documenten die ten grondslag liggen aan de aanbesteding laten de stadsregio geen keuze: het dient zulke bedrijven uit te sluiten.

 

UCP en Een Ander Joods Geluid hebben Sjöcrona Van Stigt een gesprek aangeboden met hun cliënt over de aanbesteding en de deelname van Veolia Transdev in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Indien zou blijken dat hij het niet met deze argumenten eens is, dan organiseren we een openbaar debat. Maar wees transparant en maak u bekend. UCP en Een Ander Joods Geluid zijn altijd bereid toelichting te geven op de argumenten en werkzaamheden. Een gesprek in beslotenheid of een openbaar debat is altijd mogelijk. UCP en Een Ander Joods Geluid hebben dat ook aan het college van bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen laten weten.


  

 


header nieuws

 

3 februari 2012

Indringend pleidooi voor onderhandelingen volgens internationaal recht

Palestijnse mensenrechtenorganisaties doen beroep op Ban Ki-Moon

 

De Raad van Palestijnse mensenrechtenorganisaties heeft een dringend beroep gedaan op de secretaris-generaal van VN, Ban Ki-Moon, om in te grijpen in de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. De Raad houdt Ban voor dat de Palestijnen na 25 vredesvoorstellen tijdens de 45 jaar van Israëlische bezetting nog niets zijn opgeschoten om aan die bezetting een einde te maken. Integendeel, de bouw van Israëlische huizen en nederzettingen op de Bezette Jordaanoever gaat gestaag door en het zogeheten Kwartet verandert dat niet. Het Kwartet is een overlegorgaan dat bestaat uit VS, EU, Rusland en de VN zelf. Bovendien slaagt het Kwartet er ook niet in vrede te brengen, zij “staat Israël toe om koloniaal beleid uit te voeren”, aldus de Raad.

De brief komt op een kritiek moment in het onderhandelingsproces tussen Israël en de Palestijnen, dat onder leiding van het Kwartet wordt gehouden. De Raad stelt dat het Kwartet, ook aan deze principes moet blijven hechten en wijst er op dat het volgens Conventies van Genève verboden is een overeenstemming te bereiken die is gebouwd op de ongelijkheid tussen de partijen. Dat is niet alleen erg voor de Palestijnen, zo betoogt de Raad, maar bedreigt ook de grondslag van Verenigde Naties. Artikel 1 van het Handvest van de VN stelt dat het de rol van de VN is om de internationale vrede en veiligheid te handhaven, in overeenstemming met de uitgangspunten van rechtvaardigheid en internationaal recht.

Zie hierbij het PDF-bestand van de brief van de Palestijnse Raad voor mensenrechten aan Ban Ki-Moon.

 

 

 

 


header nieuws

25 januari 2012

Zweedse slotenfabrikant trekt zich terug uit nederzetting Westelijke Jordaanoever

 
Het Zweedse bedrijf Assa Abloy sluit haar vestiging, Mul-T-Lock/Assa Abloy, in Barkan. Barkan is een Israëlische nederzetting op Westelijke Jordaanoever. Assa Abloy heeft daartoe besloten na druk van activisten in Zweden en Israël. Zij wezen er op dat het tegen de regels van het internationaal recht is in bezette gebieden bedrijven te beginnen. Het bedrijf is ‘s werelds grootse producent van sloten en cilinders. In 2008 kondigde het de sluiting van de vestiging in Barkan aan. Na drie jaar heeft Assa Abloy de sluiting uitgevoerd door de vestiging in Barkan samen te voegen met die in het Israëlische Yavne. Opvallend is dat Assa Abloy in 2008 excuses aanbood voor de vestiging in de Bezette Gebieden. 

 

UCP juicht de sluiting van de vesting van Assa Abloy in Barkan toe. In 2009 heeft UCP het Nederlandse bedrijfsleven onderzocht, en kwam er achter dat Unilever dochterfirma heeft in Barkan: Bagel en Bagel.

 
Link www.inminds.com/article.php?id=10285

 

 

 

 


 

header nieuws

19 januari 2012

Middenveld is de hoop van Israël

 

Tijdens het tweedaagse werkbezoek van de Israëlische premier Netanyahu deze week aan Nederland staan gesprekken met koningin Beatrix, premier Rutte, de ministers Rosenthal en Verhagen en een bezoek aan de Tweede Kamer op het programma. Ongetwijfeld wordt er gesproken over de hechte band tussen Nederland en Israël en over het vredesproces in het Midden-Oosten. Terwijl economische banden worden aangehaald bestaat het risico dat men met een grote boog om de mensenrechten heen loopt. De Nederlandse regering moet deze gelegenheid aangrijpen om haar zorgen uit te spreken over de recente stappen die Israël heeft genomen om Israëlische mensenrechten – en vredesorganisaties in diskrediet te brengen.


Ondanks het schenden van de rechten van Palestijnen door de decennialange bezetting is Israël een liberaal land voor maatschappelijke organisaties. Deze vrijheid staat nu onder zware druk. Sinds de Israëlische militaire operatie in Gaza, eind 2008, kampen Israëlische mensenrechtenorganisaties met een toenemende kritiek van hun regering en van rechtse organisaties die hen zelfs beschuldigen van verraad. Kritiek uit de Israëlische samenleving wordt niet langer geaccepteerd door de regering. Dat Israëlische organisaties als zondebok gezien worden wegens hun kritiek op mensenrechtenschendingen is zeer verontrustend. Het is daarom teleurstellend dat bevriende naties zoals Nederland zich veel te weinig publiekelijk uitspreken tegen deze duidelijke inperking van het werk van mensenrechten- en vredesorganisaties.

 

Minister Rosenthal wil de Israëlische regering niet op de omstreden wetgeving of illegitieme acties aanspreken omdat de bevolking altijd nog naar het Hooggerechtshof kan stappen in geval van wetten of beslissingen die tegen de grondrechten ingaan. Dat stelde minister Rosenthal het afgelopen jaar herhaaldelijk als antwoord op Kamervragen van diverse partijen over dit onderwerp. De minister was ongelukkig met de nieuwe wetten, maar vertrouwde op de democratische kracht van het Hooggerechtshof. Echter, het Israëlische Hooggerechtshof heeft begin januari een klacht afgewezen van burgers die protesteren tegen een wet, aangenomen door de Knesset in maart 2011. Deze wet sanctioneert organisaties die Israël niet als puur joodse staat zien of die de massale vlucht van Palestijnen in de oorlog van 1948 herdenken als rouwdag. Ze riskeren te worden beboet of gekort op subsidies of andere vormen van financiering.

 

Zolang het Hooggerechtshof de grondbeginselen van de democratie respecteert, hoeft naar het oordeel van minister Rosenthal Nederland de Israëlische regering niet rechtstreeks en bilateraal te wijzen op zorgwekkende of ondemocratische ontwikkelingen. Nu wordt duidelijk dat dit vonnis van het Hooggerechtshof geen goed doet aan het democratische proces in Israël. Dat is een zeer ongemakkelijke ontwikkeling in het licht van de vele wetsvoorstellen in de Knesset die beperkingen stellen aan democratische mogelijkheden van kritische organisaties en die nog ter toetsing aan het Hooggerechtshof kunnen worden voorgelegd.

 

Het bezoek van premier Netanyahu is een goede aanleiding voor de Nederlandse regering om openlijk afstand te nemen van deze ondemocratische trend die steeds sterker wordt. De Nederlandse regering moet haar zorg uiten over de aantasting van democratische waarden en de vrijheid van meningsuiting door de Israëlische regering.

 

Na decennia van uitputtende vredesbesprekingen ondermijnen ook deze ontwikkelingen de kans op vrede. Daarnaast zijn anderhalf miljoen burgers in Gaza de afgelopen jaren door een strenge Israëlische blokkade nog steeds bijna geheel afgesneden van de rest van de wereld. De bouw van joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever gaat onverminderd door. Al deze ontwikkelingen bedreigen de stichting van een levensvatbare Palestijnse staat naast Israël. De nieuwe wetten bedreigen het geroemde liberale karakter van Israël.

 

Een krachtig en effectief maatschappelijk middenveld, dat schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht documenteert, is een van de belangrijkste bronnen van hoop voor vrede in de regio. Deze stem mag niet tot zwijgen gebracht worden. Daarom moet de Nederlandse regering, maar ook de Tweede Kamer, een beroep doen op premier Netanyahu om de maatschappelijke organisaties in Israël vrij te laten opereren. Zoals dat normaal is in democratisch landen. 
 
Farah Karimi

 

Farah Karimi is algemeen directeur van Oxfam Novib en voorzitter van United Civilians for Peace, een samenwerkingsverband van Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib. Het samenwerkingsverband wil bijdragen aan een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict conform het internationaal recht. 

 

Klik hier om het artikel te lezen zoals dit is geplaatst in het Nederlands Dagblad (PDF). 

 

 

 


header nieuws

18 januari 2012

Opnieuw aanslag op Mahmoud Abu Rahma

 

UCP maakt zich grote zorgen over mensenrechtenverdedigers in Gaza.

 

Vrijdag 13 januari jl hebben onbekende personen de Palestijnse mensenrechtenactivist Mahmoud Abu Rahma, Directeur van de NGO Al Mezan, in Gaza neergestoken. Hij liep meerdere verwondingen op, maar heeft gelukkig de aanslag overleefd. Dit was de tweede aanval op Mahmoud Abu Rahma. Op 3 januari 2012 werd hij door gemaskerde mannen aangevallen in het gebouw waar hij woont.

 

Mahmoud Abu Rahma heeft bedreigingen via telefoon en email ontvangen. Volgens de berichten zijn deze bedreigingen gerelateerd aan een recent opiniestuk dat hij heeft geschreven (zie link) “The Gap between Resistance and Governance”.
 
Al Mezan Centrum voor Mensenrechten heeft bij de betrokken autoriteiten in de Gazastook klachten ingediend en de autoriteiten geïnformeerd over de aanval. Al Mezan veroordeelt deze aanval en ziet het als een directe aanval op het leven van haar leden en persoonlijke veiligheid. Dergelijke aanvallen op mensenrechtenactivisten zijn ernstige schendingen van de mensenrechten en de Palestijnse wet.

 

http://ww.maannews.net

http://www.mezan.org 

  

 

 


header nieuws

30 november 2011

Reisverbod Shawan Jabareen

 

Amnesty, Human Rights Watch, Btselem en al Haq vragen uw aandacht voor het reisverbod van Shawan Jabareen, directeur van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie al Haq.

 

Opnieuw is aan Shawan Jabareen een prestigieuze prijs toegekend, en opnieuw mag hij de prijs niet ophalen. Ook in 2009 mocht Jabareen het land niet verlaten om de prestigieuze Geuzenpenning in ontvangst te nemen.

 

De Israëlische autoriteiten spreken over veiligheid, maar overleggen geen enkele reden, noch levert zij bewijs dat een reisverbod rechtvaardigt. De Israëlische autoriteiten moeten het reisverbod dat zij sinds het aantreden van Shawan Jabareen als directeur van al Haq in 2006 hebben opgelegd onmiddellijk opheffen.

 

Meer informatie leest u op de website van Amnesty International in het Engels op: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/040/2011/en.

 

 

 

 

 


 

header nieuws

14 november 2011

UCP roept Nederland op te protesteren tegen ondemocratische wetsvoorstellen in Israël

 

Op zondag 13 november stemde de Israëlische “Ministerial Committee on Legislation” voor het steunen van wetsvoorstellen. Israël is nu voornemens wetsvoorstellen te behandelen die grote beperkende gevolgen kunnen hebben de politieke ruimte van het Israëlisch maatschappelijk middenveld. Israëlische NGO’s maken zich grote zorgen en schreven een gezamenlijke brandbrief. Veel van deze organisaties zijn partnerorganisaties van de afzonderlijke UCP leden.

 

Sinds de Israëlische militaire operatie in Gaza eind 2008, kampen Israëlische mensenrechten- en vredesorganisaties met een toenemend aantal verbale aanvallen vanuit hun eigen regering en van rechtse organisaties die hen beschuldigen van verraad. De vrijheid van het Israëlisch maatschappelijk middenveld staat onder zware druk. Het is belangrijk dat Nederland zich inspant voor behoud van deze vrijheid.


Dat Israëlische mensenrechtenorganisaties als zondebok gezien worden wegens hun kritiek op het Israëlische beleid is zeer verontrustend. Een levendig maatschappelijk middenveld is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie. Maatschappelijke organisaties bevorderen transparantie, publiek debat, verantwoording ten aanzien van overheidsbeleid en zorgen voor de essentiële bescherming van kwetsbare groepen. Dergelijke activiteiten zijn een tastbare uitdrukking van de “gemeenschappelijke waarden” zoals vastgelegd in de EU - Israël Associatie akkoorden. In dit verdrag zijn beide partijen overeengekomen om samen te werken om deze waarden te bevorderen, onder meer door financiële steun.


Het is daarom teleurstellend dat bevriende naties van Israël, waaronder Nederland, zich niet publiekelijk hebben uitgesproken tegen deze duidelijke inperking van het werk van mensenrechtenorganisaties. Deze stilte is des te meer wrang omdat de organisaties onder vuur een lange staat van dienst en uitstekende reputaties hebben. Zo ontving een van hen, B’Tselem, in 2009 samen met de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq hier in Nederland de Geuzenpenning.


De wetsvoorstellen zijn ongewenst zijn in een democratische rechtsstaat en druisen in tegen gemaakte afspraken binnen de EU – Israël Associatie akkoorden. Daarom roepen wij de Nederlandse regering op
de zorgen over deze wetsvoorstellen die forse financiële restricties en een beperking in politieke ruimte voor Israëlische NGO’s tot gevolg hebben, luid en duidelijk over te brengen aan de Israëlische regering.


Lokale maatschappelijke organisaties moeten in Israel kunnen blijven opereren. Zoals in elk democratisch land.

 

 

 

 


 

header nieuws

 

11 november 2011

Cordaid, IKV Pax Christi, ICCO en Oxfam Novib gaan door voor een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen

 

United Civilians for Peace heeft een doorstart gemaakt voor een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.
Onze nieuwe website is on air: www.unitedcivilians.nl.

 

UCP ziet Palestijns lidmaatschap van UNESCO als een welkome ondersteuning van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Lidmaatschap kan de Palestijnen mogelijkheden bieden om hun rechten en belangen op internationaal niveau te beschermen.

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:
 
1.    Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

2.    De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.
 
In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.


Met trots presenteren we het boek “Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

 
U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP


Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!


Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011.

 

 

 

 


 

header nieuws

 

9 november 2011

Neem Peace Now in bescherming

 

18 Israëlische maatschappelijke organisaties, waaronder veel partnerorganisaties van de UCP-leden, spreken zich uit naar aanleiding van de aanvallen op Peace Now: Israëlische rechtshandhavinginstanties moet de dreiging serieus te nemen en voldoen aan hun plicht om de Israëlische en Palestijnse activisten te beschermen in de bezette gebieden en in Israël, om ervoor te zorgen dat de ideologische geschillen niet eindigen in geweld.

 

Lees het volledige statement hier.

 

 

 

 


 

header nieuws

 

8 november 2011

Antwoord van de minister

 

In september organiseerde UCP een campagne over mensenrechtenverdedigers in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Deze mensenrechtenverdedigers zetten zich bijvoorbeeld in voor gelijke rechten voor joodse en Palestijnse burgers in Israël, voor de erkenning van de rechten van Palestijnse vluchtelingen, tegen het bouwen van de Israëlische op Palestijns grondgebied, of voor het beëindigen van de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. Door het werk wat deze mensen doen, lopen ze gevaar. Lees hier meer over het werk van Palestijnse en Israëlische mensenrechtenverdedigers.

 

Tijdens de campagne trok UCP samen met een aantal mensenrechtenverdedigers door Nederland om op scholen, universiteiten en zaaltjes in gesprek te gaan over het werk van de mensenrechtenverdedigers, waarom dit werk broodnodig is en over de gevaren die ze lopen bij dit werk. In totaal zijn we met bijna 1000 mensen in gesprek geweest.

 

Nederland kan zich op verschillende manieren inzetten voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Om de Nederlandse regering op te roepen dit ook daadwerkelijk te doen, schreven tientallen mensen een brief aan Minister Uri Rosenthal. In antwoord hierop schreef de Minister een brief aan de achterban van UCP. Lees deze brief hier.

 

 

 

 


 

header nieuws

 

2 november 2011

UCP verwelkomt toetreding Palestina tot UNESCO

 

Op 31 oktober heeft de 36ste Algemene Conferentie van UNESCO de aanvraag van het lidmaatschap door Palestina goedgekeurd. Voor deze beslissing was een tweederde meerderheid vereist. In Parijs stemden 107 leden vóór toelating van de Palestijnen, 52 landen onthielden zich van stemming en 14 stemden tegen, waaronder Nederland. Palestina is daarmee het 195ste lid geworden van de organisatie. Dit is een eerste stap op weg naar een onafhankelijke, gelijkwaardige Palestijnse deelname aan het VN-systeem.

 

UCP ziet Palestijns lidmaatschap van UNESCO als een welkome ondersteuning van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Lidmaatschap kan de Palestijnen mogelijkheden bieden om hun rechten en belangen op internationaal niveau te beschermen.

 

Concreet betekent het UNESCO lidmaatschap dat Palestina een aantal verdragen kan ondertekenen op het gebied van wetenschap, cultuur en onderwijs. Als lid van UNESCO kan Palestina bijvoorbeeld de Haagse Conventie inzake de bescherming van culturele erfgoed ondertekenen. Door deze ondertekening zal Israëls verantwoordelijkheid als bezettende macht opnieuw bevestigd worden evenals de plicht van alle partijen om cultureel erfgoed te beschermen tijdens gevechten.

 

In de bezette Palestijnse gebieden liggen verschillende plaatsen die mogelijk in aanmerking komen als UNESCO Werelderfgoed, zoals de ommuurde oude stad van Jeruzalem, de 10.000 jaar oude stadskern van Jericho of de Geboortekerk in Bethlehem.

 

Erkenning als Werelderfgoed geeft niet alleen toegang tot het fonds, maar het kan ook toerisme aantrekken in de bezette Palestijnse gebieden. Palestijns toerisme wordt nu grotendeels door Israël gecontroleerd, waardoor Palestina inkomsten uit toerisme misloopt. De toeristische sector kan een waardevolle bron van inkomsten zijn voor de Palestijnse economische ontwikkeling.

 

Nederland had vóór het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht en vóór ontwikkelingskansen moeten stemmen. De Nederlandse tegenstem is daarom een gemiste kans.

 

 

 

 


 

header nieuws

 

27 oktober 2011

UCP en EAJG maken bezwaar tegen winnen aanbesteding openbaar vervoer Hermes

 

Van den Biesen Boesveld advocaten maken namens United Civilians for Peace (UCP) en Een Ander Joods Geluid (EAJG) bezwaar tegen de gunningsbeslissing waarbij het College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen besloot de openbaar vervoer concessie te verlenen aan Hermes Openbaar Vervoer B.V. Hermes is een Nederlandse dochteronderneming van de Franse multinational VeoliaTransdev. De grond van de bezwaren is dat Veolia mogelijk medeverantwoordelijk is voor overtreding van internationaal recht en niet maatschappelijk verantwoord onderneemt in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

 

VeoliaTransdev, als onderdeel van de Veolia-groep, is betrokken bij de aanleg van een tramlijn die West-Jeruzalem verbindt met de illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De tramlijn verstevigt de grip van Israël op bezet Palestijns Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast draagt de tramlijn bij aan de onjuiste beeldvorming en de met het internationale recht strijdige opvatting, dat deze nederzettingen een permanent karakter zouden (kunnen) dragen. Andere bedrijven binnen de Veolia-groep voorzien in transport tussen Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en tussen nederzettingen en Israel. Ook wordt er voorzien in diensten als het ophalen van huisvuil in nederzettingen.

 

Door deze activiteiten profiteert Veolia rechtstreeks van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en helpt de bezetting in stand te houden omdat de grip van Israël op bezet Palestijns Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever hiermee wordt versterkt. Naast het feit dat Veolia hiermee mogelijk het internationaal recht overtreedt, kan uit onrecht geen recht voortkomen. UCP en EAJG zijn van oordeel dat bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden per definitie handelen in strijd met de grondbeginselen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Alleen al om die reden behoren zij in geen geval een maatschappelijk dienstverlenende rol in Nederland te vervullen, zoals ten behoeve van het openbaar vervoer. Daarom vinden UCP en EAJG  dat dochteronderneming Hermes niet beschouwd kan worden als een kandidaat voor de concessie openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

 

De hoorzitting vindt plaats op 31 oktober 2011 om 15.30 uur in het kantoor van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, gelegen aan het Stationsplein 26 te Nijmegen. De hoorzitting is openbaar.

 

 

 

 


 

header nieuws

 

27 oktober 2011

Kerst in Bethlehem | de Palestijnse gebieden bezoeken

 

Maak kennis met de gastvrije Palestijnse cultuur en vier dit jaar kerstmis in Bethlehem, de plaats waar volgens het bijbelverhaal Jezus werd geboren. Een unieke gelegenheid om de Palestijnse gebieden te bezoeken met professionele begeleiding door de Nederlandse coördinator van de Olijfbomencampagne. Het doel van de reis is meer te leren over het leven van de Palestijnen onder militaire bezetting, een beeld te krijgen van de Palestijnse cultuur en geschiedenis èn solidariteit te tonen door het aanplanten van olijfbomen.

 
Naast het proeven van de Kerstsfeer in Bethlehem en deelname aan het Shepherds field Festival in Beit Sahour (waar de herders bij nachten in het veld lagen toen engelen de geboorte van Jezus aankondigden) bestaat deze reis uit verschillende interessante excursies.
 
Onder begeleiding van professionele gidsen en met Nederlandse reisbegeleiding bezoeken we verschillende plaatsen in Israël en de Westelijke Jordaanoever. Tevens maken we kennis met een aantal Palestijnse en Israëlische mensenrechtenorganisaties en kunt u het werk van de Olijfbomencampagne ter plaatse zien. We zullen ook een dag op het land helpen om olijfbomen aan te planten bij Palestijnse boeren.

Kosten voor het programma bedragen ongeveer 550 euro. Dit is inclusief verblijf in het Sahara hotel, ontbijt en diner in het hotel, transportkosten, begeleiding en gidsen. Een vliegticket moet elke deelnemer zelf boeken.

We verblijven in het overwegend christelijke Palestijnse dorp Beit Sahour. Palestijnen spreken over het algemeen goed Engels en zijn zeer gastvrij. Er zijn verschillende cafés, restaurants en bars. De meesten hebben wireless internet. Het programma is goed gevuld, maar het staat de deelnemers vrij om te besluiten een dagje vrij te nemen.
 
Max. aantal deelnemers: 30
 
Meer informatie en voorlopig programma zijn te vinden op http://www.planteenolijfboom.nl/index.phtml?p=2#kerstreis

 

 

 

 


 

header nieuws

 

26 september 2011

Aanvraag Palestijnse VN-status

 

In de Algemene Vergadering van de VN heeft de Palestijnse President Mahmoud Abbas vrijdag een VN-lidmaatschap aangevraagd voor een Palestijnse Staat.


United Civilians for Peace, opgericht om een rechtvaardige en duurzame vrede te bevorderen tussen Israel en de Palestijnen, verwelkomt ontwikkelingen die gericht zijn op de totstandkoming van een onafhankelijke en democratische Palestijnse staat naast Israel. Een erkenning als staat, met de grenzen van 1967, als volwaardig lid van de VN, kan een welkome ondersteuning zijn van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Een Palestijnse staat is een legitieme wens van het Palestijnse volk  en kan een positieve stap zijn op weg naar een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict.

 

Een erkenning van een Palestijnse staat door een meerderheid in de Algemene Vergadering opent de weg naar deelname als staat in internationale verdragen als de Geneefse Conventie en het statuut van Rome en bevordert de gelijkwaardigheid van de Palestijnse staat als partner in vredesonderhandelingen. Juridische en staatkundige versterking van de Palestijnse positie is een belangrijk middel om de kwaliteit van toekomstige onderhandelingen met Israel en daarmee wederzijds acceptabele en duurzame oplossingen te bevorderen.

 

Helaas moeten we vaststellen dat de bilaterale onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnse vertegenwoordiging, in het kader van het Oslo proces, dat een definitieve  oplossing van de ‘final status issues’, de grenzen, de toekomst van de vluchtelingen en de status van Jeruzalem, had moeten bieden, zijn vastgelopen. UCP hoopt dat erkenning van een Palestijnse staat bijdraagt aan de hervatting van onderhandelingen en zal leiden tot een duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Wij geloven dat de internationale gemeenschap, in het belang van zowel de Israëlische als de Palestijnse burgers, haar inspanningen moet verdubbelen om te komen tot een duurzame oplossing voor dit langdurige conflict.

 

 

 

 


 

header nieuws

 

16 juni 2011

“Uit onrecht kan geen recht voortkomen”.

 

Cordaid licht beleid in Israël en de bezette Palestijnse gebieden toe in Tweede Kamer.

 

Op woensdag 15 juni heeft Cordaid samen met ICCO, Oxfam Novib en IKV Pax Christi, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), haar werk in Israël en de bezette Palestijnse gebieden toegelicht. De UCP collega- directeuren deden dat in een bijzondere procedurevergadering van de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De bijeenkomst stond onder het voorzitterschap van SP-Kamerlid Harry van Bommel. Ook de woordvoerders van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en D66 waren aanwezig.

 

Cordaid-directeur René Grotenhuis was, net als zijn UCP collega’s, verheugd dat hij rechtstreeks met kamerleden kon discussiëren over het werk in de bezette Palestijnse gebieden en Israël. Cordaid zet zich daar in UCP-verband in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. De rechten en belangen van burgers staan centraal in onze zoektocht naar die oplossing. Uitgangspunten vormen het internationale recht en de mensenrechten.

 

Tijdens deze vergadering ging René Grotenhuis in op een belangrijk onderdeel van het overleg, namelijk hoe ontwikkelingsorganisaties als Cordaid komen tot hun keuze voor lokale partners. “Criteria voor lokale partners zijn dat zij relevant werk doen voor een duurzame en rechtvaardige vrede, draagvlak hebben in de samenleving en dat zij zich houden aan (internationaal) recht. Deze criteria gelden overigens voor al onze partners in alle conflictgebieden.” Hieraan voegde Grotenhuis toe dat “scherpe kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan, bij ons werk hoort; oproepen tot geweld en racisme uiteraard niet.”

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de grenzen van 1967 als uitgangspunt. Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zo menen de UCP directeuren. Bijvoorbeeld over de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen. Met investering in de nederzettingen wordt de bezetting bestendigd en zo raakt het perspectief op de tweestatenoplossing steeds verder uit beeld. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, is de UCP-overtuiging.

 

 

 

 


header nieuws

 

16 juni 2011

Investeringen in nederzettingen obstakel voor tweestatenoplossing

 

Woensdag 15 juni hebben vier maatschappelijke organisaties, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), hun werk in Israel en de bezette Palestijnse gebieden toe kunnen lichten in een speciale zitting van de kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Dit op verzoek van de UCP-organisaties en onder voorzitterschap SP-Kamerlid Harry van Bommel.

 

UCP-voorzitter Karimi: "We hebben de Kamer uitgenodigd rechtstreeks het gesprek met ons aan te gaan en niet via kamervragen met ons te communiceren. De directeuren Karimi (Oxfam Novib), Grotenhuis (Cordaid), Verweij (ICCO) en Gruiters (IKV Pax Christi) waren dus verheugd dat zij hun werk in Israel en de bezette gebieden tijdens deze zitting konden toelichten. Werk waarover met enige regelmaat kamervragen worden gesteld.

 

De aanwezige kamerleden spraken grote waardering uit voor het werk van de organisaties in het algemeen. Natuurlijk werden ook kritische vragen gesteld en die werden in alle openheid bediscussieerd.

 

UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. De uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. Een verdere polarisatie biedt geen oplossing voor het conflict.

 

UCP-organisaties steunen partners die in hun werk bijdragen aan een rechtvaardige vrede en ontwikkeling. UCP levert kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan. Oproepen tot geweld en racisme horen daar niet in thuis. De erkenning van de staat Israel binnen de grenzen van 1967 staat wat UCP betreft niet ter discussie.

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de 1967 grenzen als uitgangspunt. UCP-voorzitter Karimi: "Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zoals de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen."

 

Uit onrecht kan geen recht voortkomen, zo is de stellige overtuiging van alle UCP-leden.

 

 

 

Op onze nieuwe site staan twee thema’s centraal:

  1. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, daarom pleit UCP voor eerlijke handel met de bezette Palestijnse gebieden en Israël: profiteer niet van de bezetting!

  1. De bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden.

In september trokken we door Nederland en spraken we op scholen, universiteiten, in zaaltjes en in filmhuizen over mensenrechtenverdedigers in Israel en de bezette Palestijnse gebieden; Tijdens deze week riepen we iedereen op om in actie te komen. Meer dan honderd mensen gaven aan deze oproep gehoor door een brief te schrijven aan Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal om daarin hun zorgen te uiten. In reactie hierop vroeg de Minister ons zijn reactie op onze website te plaatsen. Lees zijn brief op onze website.

Met trots presenteren we het boek Mijn Ziel houdt stand en wacht op mij”.waarin Frank van Lierde 9 mensenrechtenverdedigers interviewt over hun dagelijkse zorgen, hun doorzettingsvermogen en hun visie op de toekomst. U kunt dit boek bestellen: Maak 15 Euro over op rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP boek Frank van Lierde. Vermeld uw naam en adres.Als u zich voor december op onze nieuwe website aanmeldt als United Civilian, krijgt u het boek cadeau.

U mag ons vanzelfsprekend ook financieel een hart onder de riem steken en uw gift aan ons overmaken via rekeningnummer 67.67.61.046 t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht o.v.v. UCP

Kijk op de site en maak je zichtbaar voor vrede, doe mee, samen staan we sterker!

Namens alle UCP-leden: Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en Oxfam Novib, 10 november 2011