header nieuws

 

3 februari 2012

Indringend pleidooi voor onderhandelingen volgens internationaal recht

Palestijnse mensenrechtenorganisaties doen beroep op Ban Ki-Moon

 

De Raad van Palestijnse mensenrechtenorganisaties heeft een dringend beroep gedaan op de secretaris-generaal van VN, Ban Ki-Moon, om in te grijpen in de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. De Raad houdt Ban voor dat de Palestijnen na 25 vredesvoorstellen tijdens de 45 jaar van Israëlische bezetting nog niets zijn opgeschoten om aan die bezetting een einde te maken. Integendeel, de bouw van Israëlische huizen en nederzettingen op de Bezette Jordaanoever gaat gestaag door en het zogeheten Kwartet verandert dat niet. Het Kwartet is een overlegorgaan dat bestaat uit VS, EU, Rusland en de VN zelf. Bovendien slaagt het Kwartet er ook niet in vrede te brengen, zij “staat Israël toe om koloniaal beleid uit te voeren”, aldus de Raad.

De brief komt op een kritiek moment in het onderhandelingsproces tussen Israël en de Palestijnen, dat onder leiding van het Kwartet wordt gehouden. De Raad stelt dat het Kwartet, ook aan deze principes moet blijven hechten en wijst er op dat het volgens Conventies van Genève verboden is een overeenstemming te bereiken die is gebouwd op de ongelijkheid tussen de partijen. Dat is niet alleen erg voor de Palestijnen, zo betoogt de Raad, maar bedreigt ook de grondslag van Verenigde Naties. Artikel 1 van het Handvest van de VN stelt dat het de rol van de VN is om de internationale vrede en veiligheid te handhaven, in overeenstemming met de uitgangspunten van rechtvaardigheid en internationaal recht.

Zie hierbij het PDF-bestand van de brief van de Palestijnse Raad voor mensenrechten aan Ban Ki-Moon.