header nieuws

29 februari 2012 

UCP en EAJG willen openheid en dialoog in zaak Hermes 

 

United Civilians for Peace (UCP) en Een Ander Joods Geluid willen openheid en dialoog in de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dat stellen de organisaties in een brief aan advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt.

 

Het kantoor heeft namens anonieme opdrachtgevers een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) bij de Stadsregio gedaan om de stukken over de aanbesteding van het openbaar vervoer en de daartegen aangetekende bezwaren in de Stadsregio in zijn bezit te krijgen. UCP en Een Ander Joods Geluid hebben daar geen bezwaar tegen, maar willen weten namens wie het kantoor optreedt. Sjöcrona Van Stigt beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht waartoe het kantoor door de cliënt is verzocht. Advocaat noch cliënt heeft tot nu toe op de brief van UCP en Een Ander Joods Geluid gereageerd. De cliënt van Sjöcrona Van Stigt wil alles van ons weten, maar blijft zelf in het donker. We verzoeken hem in het licht te komen.

 

UCP heeft in 2011 samen met Een Ander Joods Geluid bezwaren tegen het gunnen door de Stadsregio van het contract aan Hermes ingediend. Moedermaatschappij Veolia Transdev is mogelijk medeplichtig aan het in stand houden en versterken van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Israël schendt hiermee internationaal recht en de Conventies van Genève. In de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 over de juridische gevolgen van de muur op de Westelijke Jordaanoever stelt het Hof dat ook bedrijven die bijdragen aan het in stand houden of versterken van de bezetting in overtreding zijn. Het is volgens UCP en Een Ander Joods Geluid daarmee ook een kwestie die ook in Nederland belangrijk is.

 

Het contract geldt tien jaar en heeft een waarde van ongeveer 1 miljard euro. De gunning van het contract door de Stadsregio Arnhem Nijmegen aan Hermes/Veolia had in de ogen van UCP en Een Ander Joods Geluid niet mogen plaatshebben, temeer de Stadsregio ook is gehouden aan Europese aanbestedingsregels. Artikel 45 van die regels biedt de mogelijkheid een bedrijf dat zich schuldig maakt aan een ‘ernstige fout’ uit te sluiten bij aanbestedingen. Het bestek en bijbehorende documenten die ten grondslag liggen aan de aanbesteding laten de stadsregio geen keuze: het dient zulke bedrijven uit te sluiten.

 

UCP en Een Ander Joods Geluid hebben Sjöcrona Van Stigt een gesprek aangeboden met hun cliënt over de aanbesteding en de deelname van Veolia Transdev in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Indien zou blijken dat hij het niet met deze argumenten eens is, dan organiseren we een openbaar debat. Maar wees transparant en maak u bekend. UCP en Een Ander Joods Geluid zijn altijd bereid toelichting te geven op de argumenten en werkzaamheden. Een gesprek in beslotenheid of een openbaar debat is altijd mogelijk. UCP en Een Ander Joods Geluid hebben dat ook aan het college van bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen laten weten.