header nieuws

5 april 2012 

Kolonisten geweld 

 

De Tweede Kamer vergadert donderdagavond 5 april over het standpunt van de EU over de geweldpleging van Israëlische kolonisten. Steunt Nederland de Europese aanbevelingen op dit vlak?

 

Toename geweld kolonisten
In een recent rapport van de Europese diplomatieke vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah, de EU Heads of Mission, signaleren diplomaten een “alarmerende” toename van geweld door kolonisten. Het rapport telt in 2011 411 aanvallen die schade aan Palestijnse bezittingen tot gevolg hadden, evenals Palestijnse gewonden. In 2009 werden 132 van dergelijke aanvallen geteld. Het gaat om een significante verhoging van gewelddadigheden door kolonisten waarbij ook zo’n 10.000 olijfbomen zijn vernietigd. UCP constateert dat dit is gebeurd met de stille steun van de Israëlische autoriteiten.

 

Positie Nederland in EU
Minister Rosenthal wijst in zijn brief aan de Kamer, d.d. 20 maart 2012, terecht het geweld van kolonisten af en schaart zich achter verklaringen van de EU Hoge Vertegenwoordiger. Maar is het juist dat de minister de aanbevelingen van het EU Heads of Mission rapport niet wenst te steunen en waarom is dat het geval? De EU-vertegenwoordigers schrijven dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht en dat die een twee-staten-oplossing “onmogelijk” maken. Deze waarschuwing moet volgens UCP bijzonder ernstig worden genomen.

 

UCP
UCP dringt er bij de regering met klem op aan om de inhoud en de aanbevelingen van de EU Heads of Mission rapporten volledig te steunen en onverkort over te nemen. Daarnaast verzoekt UCP de Nederlandse regering om volledige steun te verlenen aan gezamenlijke Europese acties om het internationaal recht in Israël en de bezette Palestijnse gebieden af te dwingen.