header nieuws

 

16 juni 2011

“Uit onrecht kan geen recht voortkomen”.

 

Cordaid licht beleid in Israël en de bezette Palestijnse gebieden toe in Tweede Kamer.

 

Op woensdag 15 juni heeft Cordaid samen met ICCO, Oxfam Novib en IKV Pax Christi, verenigd in United Civilians for Peace (UCP), haar werk in Israël en de bezette Palestijnse gebieden toegelicht. De UCP collega- directeuren deden dat in een bijzondere procedurevergadering van de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De bijeenkomst stond onder het voorzitterschap van SP-Kamerlid Harry van Bommel. Ook de woordvoerders van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en D66 waren aanwezig.

 

Cordaid-directeur René Grotenhuis was, net als zijn UCP collega’s, verheugd dat hij rechtstreeks met kamerleden kon discussiëren over het werk in de bezette Palestijnse gebieden en Israël. Cordaid zet zich daar in UCP-verband in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. De rechten en belangen van burgers staan centraal in onze zoektocht naar die oplossing. Uitgangspunten vormen het internationale recht en de mensenrechten.

 

Tijdens deze vergadering ging René Grotenhuis in op een belangrijk onderdeel van het overleg, namelijk hoe ontwikkelingsorganisaties als Cordaid komen tot hun keuze voor lokale partners. “Criteria voor lokale partners zijn dat zij relevant werk doen voor een duurzame en rechtvaardige vrede, draagvlak hebben in de samenleving en dat zij zich houden aan (internationaal) recht. Deze criteria gelden overigens voor al onze partners in alle conflictgebieden.” Hieraan voegde Grotenhuis toe dat “scherpe kritiek op overheden of partijen die mensenrechten schenden en een vreedzame oplossing in de weg staan, bij ons werk hoort; oproepen tot geweld en racisme uiteraard niet.”

 

De Nederlandse regering spreekt zich uit voor een tweestatenoplossing met de grenzen van 1967 als uitgangspunt. Als de Nederlandse regering dat serieus meent is een sterkere opstelling nodig over zaken die het bereiken van een tweestatenoplossing direct in de weg staan, zo menen de UCP directeuren. Bijvoorbeeld over de bouw van de muur en de investeringen in de nederzettingen. Met investering in de nederzettingen wordt de bezetting bestendigd en zo raakt het perspectief op de tweestatenoplossing steeds verder uit beeld. Uit onrecht kan geen recht voortkomen, is de UCP-overtuiging.