header nieuws

 

26 september 2011

Aanvraag Palestijnse VN-status

 

In de Algemene Vergadering van de VN heeft de Palestijnse President Mahmoud Abbas vrijdag een VN-lidmaatschap aangevraagd voor een Palestijnse Staat.


United Civilians for Peace, opgericht om een rechtvaardige en duurzame vrede te bevorderen tussen Israel en de Palestijnen, verwelkomt ontwikkelingen die gericht zijn op de totstandkoming van een onafhankelijke en democratische Palestijnse staat naast Israel. Een erkenning als staat, met de grenzen van 1967, als volwaardig lid van de VN, kan een welkome ondersteuning zijn van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Een Palestijnse staat is een legitieme wens van het Palestijnse volk  en kan een positieve stap zijn op weg naar een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict.

 

Een erkenning van een Palestijnse staat door een meerderheid in de Algemene Vergadering opent de weg naar deelname als staat in internationale verdragen als de Geneefse Conventie en het statuut van Rome en bevordert de gelijkwaardigheid van de Palestijnse staat als partner in vredesonderhandelingen. Juridische en staatkundige versterking van de Palestijnse positie is een belangrijk middel om de kwaliteit van toekomstige onderhandelingen met Israel en daarmee wederzijds acceptabele en duurzame oplossingen te bevorderen.

 

Helaas moeten we vaststellen dat de bilaterale onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnse vertegenwoordiging, in het kader van het Oslo proces, dat een definitieve  oplossing van de ‘final status issues’, de grenzen, de toekomst van de vluchtelingen en de status van Jeruzalem, had moeten bieden, zijn vastgelopen. UCP hoopt dat erkenning van een Palestijnse staat bijdraagt aan de hervatting van onderhandelingen en zal leiden tot een duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Wij geloven dat de internationale gemeenschap, in het belang van zowel de Israëlische als de Palestijnse burgers, haar inspanningen moet verdubbelen om te komen tot een duurzame oplossing voor dit langdurige conflict.