header nieuws

7 april 2012 

Weg met de doodstraf

 

Op 7 april 2012 executeerde het de facto Hamas-bestuur in Gaza drie mannen. De executies werden voltrokken ondanks druk van Palestijnse en internationale mensenrechtenorganisaties, die ijveren voor de afschaffing van de doodstraf in de bezette Palestijnse gebieden. De doodstraf is een schending van de grondrechten van personen, een wrede en een onmenselijke straf.

 

Volgens het Amnesty jaarboek zijn er in Gaza in 2011, elf doodsvonissen voltrokken. Doodvonnissen mogen volgens de Palestijnse wet alleen worden uitgevoerd met toestemming van de president. Maar omdat Hamas Abbas niet erkent, is die toestemming nooit gegeven. Door het politieke schisma tussen de leiders van Hamas in Gaza en die van Fatah op de Westoever in 2007, kwam er ook een breuk in het Palestijnse juridische systeem. Hamas werkt juridisch onafhankelijk van de Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse strafwet voorziet een mogelijk doodsvonnis voor zeventien misdrijven op de Westelijke Jordaanoever en vijftien in de Gazastrook.

 

De Palestijnse overheid zou onmiddellijk een moratorium moeten instellen op de doodstraf en zou het gebruik ervan uit de Palestijnse wetgeving moeten schrappen. UCP en haar partners pleiten voor afschaffing van de doodstraf en lobbyen hiervoor bij de Palestijnse autoriteiten.