header nieuws

 

27 oktober 2011

UCP en EAJG maken bezwaar tegen winnen aanbesteding openbaar vervoer Hermes

 

Van den Biesen Boesveld advocaten maken namens United Civilians for Peace (UCP) en Een Ander Joods Geluid (EAJG) bezwaar tegen de gunningsbeslissing waarbij het College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen besloot de openbaar vervoer concessie te verlenen aan Hermes Openbaar Vervoer B.V. Hermes is een Nederlandse dochteronderneming van de Franse multinational VeoliaTransdev. De grond van de bezwaren is dat Veolia mogelijk medeverantwoordelijk is voor overtreding van internationaal recht en niet maatschappelijk verantwoord onderneemt in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

 

VeoliaTransdev, als onderdeel van de Veolia-groep, is betrokken bij de aanleg van een tramlijn die West-Jeruzalem verbindt met de illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De tramlijn verstevigt de grip van Israël op bezet Palestijns Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast draagt de tramlijn bij aan de onjuiste beeldvorming en de met het internationale recht strijdige opvatting, dat deze nederzettingen een permanent karakter zouden (kunnen) dragen. Andere bedrijven binnen de Veolia-groep voorzien in transport tussen Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en tussen nederzettingen en Israel. Ook wordt er voorzien in diensten als het ophalen van huisvuil in nederzettingen.

 

Door deze activiteiten profiteert Veolia rechtstreeks van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en helpt de bezetting in stand te houden omdat de grip van Israël op bezet Palestijns Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever hiermee wordt versterkt. Naast het feit dat Veolia hiermee mogelijk het internationaal recht overtreedt, kan uit onrecht geen recht voortkomen. UCP en EAJG zijn van oordeel dat bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden per definitie handelen in strijd met de grondbeginselen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Alleen al om die reden behoren zij in geen geval een maatschappelijk dienstverlenende rol in Nederland te vervullen, zoals ten behoeve van het openbaar vervoer. Daarom vinden UCP en EAJG  dat dochteronderneming Hermes niet beschouwd kan worden als een kandidaat voor de concessie openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

 

De hoorzitting vindt plaats op 31 oktober 2011 om 15.30 uur in het kantoor van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, gelegen aan het Stationsplein 26 te Nijmegen. De hoorzitting is openbaar.