header nieuws

 

2 november 2011

UCP verwelkomt toetreding Palestina tot UNESCO

 

Op 31 oktober heeft de 36ste Algemene Conferentie van UNESCO de aanvraag van het lidmaatschap door Palestina goedgekeurd. Voor deze beslissing was een tweederde meerderheid vereist. In Parijs stemden 107 leden vóór toelating van de Palestijnen, 52 landen onthielden zich van stemming en 14 stemden tegen, waaronder Nederland. Palestina is daarmee het 195ste lid geworden van de organisatie. Dit is een eerste stap op weg naar een onafhankelijke, gelijkwaardige Palestijnse deelname aan het VN-systeem.

 

UCP ziet Palestijns lidmaatschap van UNESCO als een welkome ondersteuning van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Lidmaatschap kan de Palestijnen mogelijkheden bieden om hun rechten en belangen op internationaal niveau te beschermen.

 

Concreet betekent het UNESCO lidmaatschap dat Palestina een aantal verdragen kan ondertekenen op het gebied van wetenschap, cultuur en onderwijs. Als lid van UNESCO kan Palestina bijvoorbeeld de Haagse Conventie inzake de bescherming van culturele erfgoed ondertekenen. Door deze ondertekening zal Israëls verantwoordelijkheid als bezettende macht opnieuw bevestigd worden evenals de plicht van alle partijen om cultureel erfgoed te beschermen tijdens gevechten.

 

In de bezette Palestijnse gebieden liggen verschillende plaatsen die mogelijk in aanmerking komen als UNESCO Werelderfgoed, zoals de ommuurde oude stad van Jeruzalem, de 10.000 jaar oude stadskern van Jericho of de Geboortekerk in Bethlehem.

 

Erkenning als Werelderfgoed geeft niet alleen toegang tot het fonds, maar het kan ook toerisme aantrekken in de bezette Palestijnse gebieden. Palestijns toerisme wordt nu grotendeels door Israël gecontroleerd, waardoor Palestina inkomsten uit toerisme misloopt. De toeristische sector kan een waardevolle bron van inkomsten zijn voor de Palestijnse economische ontwikkeling.

 

Nederland had vóór het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht en vóór ontwikkelingskansen moeten stemmen. De Nederlandse tegenstem is daarom een gemiste kans.