header nieuws

 

8 november 2011

Antwoord van de minister

 

In september organiseerde UCP een campagne over mensenrechtenverdedigers in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Deze mensenrechtenverdedigers zetten zich bijvoorbeeld in voor gelijke rechten voor joodse en Palestijnse burgers in Israël, voor de erkenning van de rechten van Palestijnse vluchtelingen, tegen het bouwen van de Israëlische op Palestijns grondgebied, of voor het beëindigen van de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. Door het werk wat deze mensen doen, lopen ze gevaar. Lees hier meer over het werk van Palestijnse en Israëlische mensenrechtenverdedigers.

 

Tijdens de campagne trok UCP samen met een aantal mensenrechtenverdedigers door Nederland om op scholen, universiteiten en zaaltjes in gesprek te gaan over het werk van de mensenrechtenverdedigers, waarom dit werk broodnodig is en over de gevaren die ze lopen bij dit werk. In totaal zijn we met bijna 1000 mensen in gesprek geweest.

 

Nederland kan zich op verschillende manieren inzetten voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Om de Nederlandse regering op te roepen dit ook daadwerkelijk te doen, schreven tientallen mensen een brief aan Minister Uri Rosenthal. In antwoord hierop schreef de Minister een brief aan de achterban van UCP. Lees deze brief hier.