header nieuws

14 november 2011

UCP roept Nederland op te protesteren tegen ondemocratische wetsvoorstellen in Israël

 

Op zondag 13 november stemde de Israëlische “Ministerial Committee on Legislation” voor het steunen van wetsvoorstellen. Israël is nu voornemens wetsvoorstellen te behandelen die grote beperkende gevolgen kunnen hebben de politieke ruimte van het Israëlisch maatschappelijk middenveld. Israëlische NGO’s maken zich grote zorgen en schreven een gezamenlijke brandbrief. Veel van deze organisaties zijn partnerorganisaties van de afzonderlijke UCP leden.

 

Sinds de Israëlische militaire operatie in Gaza eind 2008, kampen Israëlische mensenrechten- en vredesorganisaties met een toenemend aantal verbale aanvallen vanuit hun eigen regering en van rechtse organisaties die hen beschuldigen van verraad. De vrijheid van het Israëlisch maatschappelijk middenveld staat onder zware druk. Het is belangrijk dat Nederland zich inspant voor behoud van deze vrijheid.


Dat Israëlische mensenrechtenorganisaties als zondebok gezien worden wegens hun kritiek op het Israëlische beleid is zeer verontrustend. Een levendig maatschappelijk middenveld is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie. Maatschappelijke organisaties bevorderen transparantie, publiek debat, verantwoording ten aanzien van overheidsbeleid en zorgen voor de essentiële bescherming van kwetsbare groepen. Dergelijke activiteiten zijn een tastbare uitdrukking van de “gemeenschappelijke waarden” zoals vastgelegd in de EU - Israël Associatie akkoorden. In dit verdrag zijn beide partijen overeengekomen om samen te werken om deze waarden te bevorderen, onder meer door financiële steun.


Het is daarom teleurstellend dat bevriende naties van Israël, waaronder Nederland, zich niet publiekelijk hebben uitgesproken tegen deze duidelijke inperking van het werk van mensenrechtenorganisaties. Deze stilte is des te meer wrang omdat de organisaties onder vuur een lange staat van dienst en uitstekende reputaties hebben. Zo ontving een van hen, B’Tselem, in 2009 samen met de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq hier in Nederland de Geuzenpenning.


De wetsvoorstellen zijn ongewenst zijn in een democratische rechtsstaat en druisen in tegen gemaakte afspraken binnen de EU – Israël Associatie akkoorden. Daarom roepen wij de Nederlandse regering op
de zorgen over deze wetsvoorstellen die forse financiële restricties en een beperking in politieke ruimte voor Israëlische NGO’s tot gevolg hebben, luid en duidelijk over te brengen aan de Israëlische regering.


Lokale maatschappelijke organisaties moeten in Israel kunnen blijven opereren. Zoals in elk democratisch land.