Water en Landbouw

De Jordaanvallei in de bezette Palestijnse gebieden is dankzij de vruchtbare grond en het gunstige klimaat geschikt voor landbouw. Toch kampen Palestijnse boeren daar met grote problemen. 87,5% van de vallei is onder Israëlische controle (C-gebied), waarvan 45,7% is uitgeroepen tot natuurreservaat, militair gebied of staatsterrein, en derhalve niet toegankelijk voor Palestijnen. Hier krijgen Palestijnse boeren zelden bouwvergunningen voor bijvoorbeeld de aanleg van een irrigatiesysteem. Ook water is een groot probleem. Israël heeft de controle over alle verswaterbronnen in de Westelijk Jordaanoever. Palestijnen hebben volgens de Oslo-akkoorden slechts recht op 20% van het ondergrondse water. Dit dwingt de boeren andere gewassen te produceren die minder opleveren.

 

Ook in Gaza zijn ernstige problemen met landbouw. De bufferzone grenzend aan Israël zou volgens de Oslo-akkoorden 50 meter breed moeten zijn, maar is door Israël uitgebreid tot 1.000 tot 1.500 meter breed en 55 km lang. Dit gebied bestrijkt 30% van Gaza’s vruchtbaarste grond en herbergt veel van Gaza’s waterputten. Boeren die zich op hun land in de bufferzone begeven, riskeren hun leven. Daarnaast heeft Israël tijdens militaire operaties veel Palestijnse boerderijen, boomgaarden, waterputten en irrigatiesystemen vernietigd.

 

 

 

Lees meer over landbouw

B’tselem info Jordaan Vallei
B’tselem rapport Disposesion and Expoitation: Israël ’s policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea
B’tselem Kaart Jordaan Vallei
VN OCHA kaart Jordaan Vallei
ACRI’s 5 feiten over de Jordaan Vallei
Ma’an Development Center
Ma’an Development Center rapport Eye on the Jordan Valley
Nederlandse Olijfbomen Campagne
Olijfbomencampagne in de bezette Palestijnse gebieden
VN OCHA fact sheet over de olijfoogst