Verdrijving van Palestijnen

Israël gebruikt in de bezette Palestijnse gebieden steeds meer ruimte en grondstoffen voor het gebruik van haar eigen inwoners waardoor de Palestijnen steeds minder land en bestaansmiddelen overhouden. Omdat de Palestijnen moeten indikken, en steeds minder toegang hebben tot hun landbouwgrond, en dus met steeds minder middelen rond moeten zien te komen, worden zij steeds afhankelijker van hulp.

Israël heeft zowel Gaza als Oost-Jeruzalem van de rest van de bezette Palestijnse gebieden afgesneden door muren, nederzettingen, checkpoints, infrastructuur en het leger. Ookal lijkt Gaza in geen enkel op zicht op Oost-Jeruzalem, de problemen lijken wel op elkaar. De bevolkingsdichtheid en het gebrek aan voorzieningen leiden tot spanningen en heeft bijvoorbeeld chronische ondervoeding van kinderen tot gevolg en toenemende mate van huiselijk geweld. Veel Jerusalemites verliezen hun verblijfstatus en mogen van Israël niet meer in Jeruzalem wonen, bijvoorbeeld bij terugkeer na een . een studie in het buitenland.

Ook in de andere delen van de bezette gebieden, zoals C-gebied en de Jordaan Vallei, wordt het de Palestijnen door Israëlisch beleid bijna onmogelijk gemaakt om in hun basisbehoeften te voorzien en op hun land te blijven. Veel mensen verhuizen hierdoor naar andere plekken of emigreren naar het buitenland. Dat lijkt een vrijwillige keuze, maar velen weten dat zij nooit meer terug kunnen keren naar hun geliefde geboortegrond.

 

 

 

Lees meer over de verdrijving van Palestijnen

VN OCHA rapport over displacement in Area C