Politieke ruimte voor maatschappelijke organisaties in Israël

In Israël staan organisaties die opkomen voor mensenrechten onder druk. De vrijheid van meningsuiting wordt beperkt en hun legitimiteit ondermijnd door verschillende wetten die zijn aangenomen in het Israëlisch parlement. Op 5 januari 2011, bijvoorbeeld, stemde een meerderheid van het Israëlisch parlement, de Knesset, voor het instellen van een parlementaire commissie die onderzoek doet naar Israëlische organisaties die het Israëlisch leger bekritiseren. Ook is er een wet aangenomen die het de Palestijnen verbiedt om onderdelen van hun eigen geschiedenis te herdenken, en de “Nakba” mag niet meer in het formele onderwijs ”met Israëlisch belastinggeld” besproken worden. Op 11 juli 2011, is een wetsvoorstel aangenomen dat het oproepen tot een boycot tegen de staat Israël en de Israëlische nederzettingen strafbaar maakt. Deze wetten stuitten op zware kritiek van mensenrechten- en vredesorganisaties uit binnen en buitenland. De anti-boycot wet en de Nakba-wet worden nu getoetst bij de Israëlische Hoge Raad.

 

 

 

Lees meer over politieke ruimte voor maatschappelijke organisaties in Israël

Factsheet Adalah over discriminerende wetgeving
Women Coalition for Peace rapport All Out War