Internationaal recht

Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golan-hoogte zijn door Israël veroverd tijdens de oorlog van 1967 en vervolgens bezet. Het is een van de grondslagen van de internationale rechtsorde dat gebied niet door militair geweld verkregen kan worden.

 

Op alle bezette gebieden is de Vierde Geneefse Conventie van toepassing. Artikel 49 van de Vierde Geneefse Conventie stelt: “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies”. Op basis daarvan zijn de Israëlische nederzettingen in bezet gebied illegaal. Israël ontkent dat de Vierde Geneefse Conventie van toepassing is op de bezette gebieden, omdat het volgens haar gaat om ‘omstreden’ gebieden waarvan de status niet duidelijk is. Deze claim vindt geen bijval van andere landen en is ook door de Nederlandse regering nooit erkend. Ook de Europese Unie stelt dat er wel degelijk sprake is van bezetting en dat de Vierde Geneefse Conventie van toepassing is op de bezette Palestijnse gebieden, inclusief de door Israël geannexeerde gebieden, zoals bijvoorbeeld Oost-Jeruzalem.

 

Cijfers

Sinds 1967 tot half 2010 heeft Israël 121 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever gebouwd. Deze zijn door het Israëlische Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend als Israëlische “gemeenschappen”. Daarnaast zijn er nog zo’n 100 “outposts” gebouwd. Dit zijn nederzettingen die geen officiële autorisatie hebben van de Israëlische overheid, maar wel gebouwd kunnen worden onder het oog van de Israëlische overheid en het leger. Verder zijn er nederzettingen en huizen gebouwd binnen Oost-Jeruzalem op grond die in 1967 geannexeerd is. In alle gevallen zijn de nederzettingen illegaal volgens internationaal recht.

 

Israël heeft de controle over ongeveer 50% van de bezette Westelijke Jordaanoever. Een groot gedeelte hiervan wordt gebruikt voor nederzettingen. Voor de bouw van de nederzettingen zijn honderd duizenden hectares land gestolen van Palestijnen. Ruim een half miljoen Israëlische kolonisten wonen in de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden: meer dan 253.000 kolonisten in Oost-Jeruzalem en meer dan 300.000 verspreid over de rest van de Westelijke Jordaanoever.

 

Israël stimuleert kolonisatie, bijvoorbeeld door subsidies, fiscale voordelen en goedkope woningen aan te bieden. Het aantal kolonisten groeit sneller dan de populatie van Israël zelf.

 

Kolonistengeweld

Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever mogen een wapen dragen van de Israëlische overheid. Daardoor neemt het geweld tegen de Palestijnen toe. Ook mensenrechtenverdedigers zijn slachtoffer van geweld door kolonisten. Binnen het internationaal recht is Israël als bezettende macht verantwoordelijk voor het waarborgen van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van de burgerbevolking in het bezette gebied. Desondanks laten de Israëlische autoriteiten na op te treden tegen het kolonistengeweld.

 

Nederzettingen en handel

In de Israëlische industriële zones in de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden zijn honderden bedrijven gevestigd. Deze variëren van kleine ondernemingen gericht op de lokale Israëlische kolonisten, tot grote fabrieken die hun producten wereldwijd exporteren. Meerdere nederzettingen, vooral in de Jordaan Vallei, brengen agrarische producten voort, zoals fruit en bloemen, en verkopen deze in Israël en in het buitenland. Ook in Nederland worden fruit, wijn en kruiden als made in Israel aangeboden, terwijl ze eigenlijk uit de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden komen.

 

Organisaties die in nederzettingen gevestigd zijn profiteren van de goedkope grondprijzen, lage huur, belastingvoordeel, gebrek aan toezicht op naleving van regels met betrekking tot milieu en arbeidsrecht, en bovendien kunnen zij gebruik maken van subsidies of goedkope leningen, naast andere overheidssteun.

 

In de nederzettingen werken duizenden Palestijnen. Israël past formeel het Israëlische arbeidsrecht toe op de nederzettingen, maar dit geldt niet in gelijke mate voor de Palestijnse werknemers. Vaak resulteert dit in exploitatie van de Palestijnse arbeiders en het schenden van hun arbeidsrechten.


Daarnaast zijn honderdduizenden Palestijnen werkeloos, zonder uitzicht op werk, omdat de muur en de bouw van de nederzettingen, de grondstoffenroof en de inperking van vrijheid van beweging het de Palestijnen onmogelijk maakt onafhankelijk haar eigen land te bebouwen.

 

 

 

Lees meer over nederzettingen

Kaart nederzettingen van B’tselem
Informatie van B’tselem over nederzettingen

Peace Now lijst van nederzettingen
VN OCHA factsheet over kolonisten geweld
Who Profits lijst van producten die in nederzettingen gemaakt worden

UCP brochure Leven onder Israëlische bezetting

 

Lees meer over internationaal recht

De vierde Geneefse conventie
De Haagse Conventie