Producten uit nederzettingen

Een gevestigd principe in het internationaal recht luidt: "ex iniuria ius non oritur". Dat betekent: uit onrecht kan geen recht volgen. Toepassing van dit principe betekent dat als de nederzettingen illegaal zijn, dat datgene wat er uit voortkomt ook illegaal is. Met andere woorden: het verhandelen van de producten uit deze nederzettingen of verdienen aan investeringen in die nederzettingen is eveneens illegaal. Waar het gaat om het gebruik van bouwland of natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en water, is dit vastgelegd in VN resolutie 65/197.

 

Toch brengt Israël producten op de markt als ‘Israëlische producten’ die in werkelijkheid geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn uit Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Wijn, dadels, koekjes, cosmetica met Dode Zee extracten en andere producten afkomstig uit nederzettingen, worden in Nederland en Europa op de markt gebracht als Made in Israel. Voor consumenten is het vaak niet duidelijk wat ze kopen en of ze met een aankoop wel of niet bijdragen aan het in stand houden van de bezetting. U kunt uw leverancier vragen of deze kan garanderen dat de producten niet uit een nederzetting komen, omdat de nederzettingen een obstakel voor vrede zijn.

 

Sommige van de bedrijven die in nederzettingen werkzaam zijn, hebben een postadres in Israël, waardoor de herkomst van de producten niet duidelijk is. Ook worden producten uit nederzettingen gemixt met Israëlische producten, waardoor de afkomst moeilijk herleid kan worden.

 

Standpunt UCP

UCP vindt dat wij niet moeten verdienen aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden: niet aan de nederzettingen, niet aan de bouw van muur en niet aan datgene wat de bezetting in stand houdt. UCP is van mening dat producten die geheel of deels in de nederzettingen geproduceerd en verbouwd zijn, illegaal zijn, en dat deze derhalve niet toe gelaten mogen worden de Nederlandse markt. Ook moet het duidelijk worden voor consumenten waar een product vandaan komt: uit Israël of uit een illegale nederzetting in bezet Palestijns gebied.

 

 

 

Relevante links

Nederzettingen
Who Profits lijst van producten die in nederzettingen gemaakt worden
Who Profits rapport over de wijnindustrie in nederzettingen

 Oxfam Rapport The Road to Olive Farming

Who Profits rapport "Agricultural exports from occupied territories, april 2014