4 september 2012

Constructieve rol nieuwe kabinet hard nodig

D66 wil, in lijn met de Europese Unie, een eenduidige politiek voeren in zake het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij wordt toegewerkt naar een tweestaten-oplossing. Daarbij streven wij naar een alomvattend akkoord voor het conflict. D66 streeft een veilig en vredig Israël na binnen de grenzen van 1967 en een levensvatbare Palestijnse staat. D66 is geen voorstander van eenzijdige boycots, maar zal alle partijen aanspreken op overtredingen van verdragen, afspraken en het internationale recht. Van intensivering van de betrekkingen met Israël kan volgens D66 in ieder geval geen sprake zijn bij de huidige nederzettingenpolitiek van de regering-Netanyahu.

 

Onder het kabinet-Rutte zouden de banden met Israël worden geïntensiveerd. In de praktijk kwam dit vooral neer op blokkades en veto’s in Europa. Meerdere malen eiste minister Rosenthal dat EU-verklaringen werden aangepast. In september 2011 blokkeerde Nederland een EU-verklaring. Ook in januari 2012 greep Nederland in bij een EU-verklaring. In maart 2012 wilde Nederland zich als enige niet uitspreken voor een verklaring waarin geweld van Israëlische kolonisten werd veroordeeld. Een Europese diplomaat zei daarover: “Wat we waarnemen is de hardste Nederlandse houding ooit, een houding die in wezen overeenkomt met de hardste opstelling binnen Israël.” De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn was woedend over de Nederlandse opstelling en zei dat Nederland de EU-consensus over het Midden Oosten in gevaar bracht.

 

D66 ziet graag een constructievere rol van het kabinet in de volgende regeerperiode. Toen ik zelf in Israël en de Palestijnse gebieden was, heb ik veel inspirerende mensen mogen ontmoeten. Mensen met verschillende inzichten, standpunten en meningen. Van een derde generatie Palestijn die in een vluchtelingenkamp woont in onmenswaardige omstandigheden tot een kolonistendochter die met hart en ziel vertelt over haar wens van een vreedzame Joodse staat. Tijdens die reis besefte ik dat het conflict wel degelijk op te lossen is. Het gaat om de wìl om het op te lossen. Niet alleen van Israëlisch of Palestijnse zijde. Maar vooral vanuit de internationale gemeenschap. Want hoe je het ook wendt of keert, beide zijden van het conflict worden niet gesteund in of soms zelfs weerhouden van een oplossing. Het is tijd dat we ons niet meer verschuilen achter de zogenaamde “complexiteit” van het conflict. Maar dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid neemt zodat Palestijnen en Israëliers een weg vinden uit het overleven om echt te leven.

 

Wassila Hachchi
Tweede Kamerlid voor D66