5 september 2012

Huidige situatie Palestijns conflict onaanvaardbaar

Er is nauwelijks een conflict denkbaar dat zo verlammend werkt op de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap, omdat er geen neutrale partijen lijken te zijn, omdat er over en weer verondersteld wordt dat men met twee maten meet, omdat men niet gelooft dat de andere partij en haar ondersteuners bereid zijn een eerlijke, op het recht gebaseerde oplossing te zoeken en te vinden.  Een eenzijdige pro-Israël benadering, waar het kabinet Rutte I voor staat, draagt niet bij aan de totstandkoming van een evenwichtige oplossing. Een constructieve rol van de buitenwereld vereist uiterste onpartijdigheid.

 

De PvdA meent dat het onaanvaardbaar is dat wij ons neerleggen bij de status quo. Het is van het grootste belang dat wij blijven strijden voor een op het recht gebaseerde oplossing van het conflict, waarin uiteindelijk zowel de Israëli’s als de Palestijnen hun eigen staat hebben en in vrede, veiligheid en voorspoed naast en met elkaar kunnen leven. De PvdA ziet hierbij de volgende oplossingen voor ogen:
• Vredesbesprekingen dienen onmiddellijk te beginnen, op basis van de internationaal aanvaarde uitgangspunten van het zogenaamde Kwartet.
• Een onmiddellijke stop van de bouw van de nederzettingen door Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.  Deze nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Daartegenover staat een stop van het beschieten van burgerdoelen in Zuid-Israël door radicalen in de Gazastrook. Aanvallen op burgerdoelen zijn illegaal en volledig onacceptabel.
• De Palestijnse groepen Hamas en Fatah dienen zich te verzoenen. Zonder eensgezindheid tussen beide groeperingen is vrede in de regio onmogelijk.
• Het niet onderzoeken van vermeende misdaden, en als ze wel worden onderzocht het vervolgens slechts tot juridische of politieke conclusies laten komen, versterkt het gevoel van onrecht. Wie zich op het recht wil beroepen, zal straffeloosheid niet kunnen accepteren en zal dus ook nader onderzoek naar vermeende misdaden, zoals tijdens de Gaza-oorlog moeten eisen.

 

Als Israël eenzijdig blijft weigeren aan de onderhandelingstafel te verschijnen en ondertussen doorgaat met het bouwen van illegale woningen en nederzettingen in bezet gebied, kan en mag de Palestijnse autoriteit daarvoor niet gestraft worden en dient de internationale gemeenschap de statusverhoging van de Palestijnse staat in de VN te ondersteunen.

 

Frans Timmermans
Tweede-Kamerlid PvdA