7 september 2012

Nederland toonde zich een slechte vriend

Voor de SP vormen de voortdurende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de continue uitbreiding van de nederzettingen de grootste obstakels voor het bereiken van een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat het afgelopen jaar het aantal kolonisten op de Westelijke Jordaanoever met maar liefst 15 duizend is toegenomen, geeft eens te meer aan hoe ernstig de problematiek is en hoe ver weg een oplossing van dit conflict momenteel ligt. Voor de Nederlandse regering zou het een absolute topprioriteit moeten zijn te proberen de uitbreiding van de nederzettingen een halt toe te roepen.

 

De laatste twee jaar, tijdens het kabinet-Rutte, leek dit echter bepaald geen topprioriteit. Sterker nog, op het gebied van de nederzettingen, maar evengoed op vrijwel elk ander terrein, toonde Nederland keer op keer een groot gebrek aan moed. Israël werd niet serieus aangesproken op schendingen van het internationaal recht. Dat past niet bij de rol van Nederland als wereldwijd promotor van het internationaal recht. Het past evenmin bij de vriend die Nederland beweert van Israël te zijn. Wie een vriend niet aanspreekt op serieuze schendingen van het internationaal recht, toont zich een slechte vriend.

 

Ruim een jaar geleden was ik met Emile Roemer voor een werkbezoek in Israël en op de Westelijke Jordaanoever. We spraken daar met veel mensen, waaronder Palestijnse en Israëlische parlementsleden. Ook spraken we vertegenwoordigers van verschillende mensenrechtenorganisaties en brachten we een bezoek aan het indrukwekkende Holocaustmuseum Yad Vashem. In Sderot zagen we welke vreselijke gevolgen het voortslepende conflict heeft voor Israëlische burgers. In de Israëlische stad Ofer zagen we hoe het conflict ook de jeugd raakt. We brachten er een bezoek aan de jeugdrechtbank waar Palestijnse kinderen terecht stonden voor het gooien van stenen.

 

Dit bezoek aan Israël en de Westelijke Jordaanoever heeft bij de SP de overtuiging gesterkt dat meer druk nodig is. Voor een nieuwe Nederlandse regering zou, zolang Israël doorgaat met het illegaal bouwen van woningen in bezet gebied, een eerste stap moeten zijn in de EU aan te dringen op het opschorten van de associatieovereenkomst met Israël.

 

Harry van Bommel
Tweede Kamerlid voor de SP