10 september 2012

Een regering die krachtig optreedt voor mensenrechten

‘Ik ga naar mijnheer Netanyahu’, zegt PVV-kamerlid Martin Bosma tegen me als ik hem passeer voor de ingang van het Tweede Kamergebouw. ‘Doe hem de groeten van me’, antwoord ik vriendelijk. Als een kind zo blij steekt Bosma het plein over. Het is januari 2012. Voor het eerst in vijftien jaar is een Israëlische premier op bezoek in Nederland. Hij is hier om het kabinet te bedanken voor de onvoorwaardelijke steun van Nederland. Die steun is niet onopgemerkt in Den Haag. Het is misschien wel het enige wat de drie politieke partijen, PVV, VVD en CDA echt heeft verbonden. Onder het kopje 'buitenland' is Israël het enige land dat wordt genoemd in hun regeerakkoord. En alsof Israël nog niet voldoende was gesteund de afgelopen zestig jaar, heeft de in de herfst van 2010  geformeerde coalitie besloten verder te investeren in de band met Israël en elke kritiek te censureren.

 

Ik loop langs de receptie naar de Statenpassage, de centrale hal van het parlementaire gebouwencomplex. Ik loop links langs het monument. Het kunstwerk bestaat uit panelen afkomstig uit de zittingszaal van de Hoge Raad dat hier ooit was gevestigd. Op de rand staat de tekst: ‘Waar het recht ophoudt, begint de oorlog’. Ik kijk schuin naar boven naar het glazen dak. Daar hangt een oranje wimpel met een persoonlijke tekst uitgekozen door koningin Beatrix: ‘In de gelijkwaardigheid van mensen ligt de grondslag voor een verdraagzame samenleving’.

 

Ooit werden door Nederland nederzettingen in bezet gebied bestempeld als een obstakel voor vrede. Immers, de enorme groei van het aantal nederzettingen maakte een tweestatenoplossing onmogelijk. In verklaringen sprak Nederland zich wel uit voor een tweestatenoplossing, maar in de praktijk heeft de regering daar niets voor gedaan. Door de koppige, verongelijkte, destructieve houding van dit kabinet, waarbij deze minister de ongemakkelijke waarheid van Israëls nederzettingenbeleid onder de pet houdt, is dit kabinet zelf een obstakel voor vrede geworden. Een echte vriend laat je niet dronken achter het stuur zitten. Een echte vriend voorkomt dat je ongelukken veroorzaakt. Een echte vriend beschermt zijn passagiers en andere weggebruikers tegen het wangedrag van deze dronken bestuurder.


Israël heeft zijn vrienden nu het meest nodig. Zij moeten Israël tegen zichzelf in bescherming nemen. De vraag is niet hoe Palestijnen en Israëlische burgers van elkaar gescheiden moeten worden, maar wat de beste basis is om te kunnen samenleven. Basaal respect voor mensenrechten is geboden. En in plaats van mensenrechten te bevorderen, was de minister van Buitenlandse Zaken opgeslokt door het censureren van VN-resoluties en verklaringen van de EU. Hij hield niet alleen besluitvorming binnen de EU over Israel tegen, maar heeft ook Nederland verder geïsoleerd. Zelfs de andere EU-lidstaten, zoals Duitsland en Groot-Brittannië, die doorgaans het Israëlisch beleid in de Palestijnse gebieden steunen, stoorde zich aan deze Nederlandse bemoeienis.


De regering houdt vol dat er een tweestatenoplossing moet komen maar iedere ondermijning daarvan wordt gesteund. De kansen op een tweestatenoplossing worden steeds kleiner. Sommigen stellen dat die kans al is verspeeld. Intussen voert Nederland een kinderachtig achterhoedegevecht over tekstjes in resoluties en verklaringen. Juist goede vrienden moeten we kunnen vertellen als ze de bocht uitvliegen, moeten we willen behoeden voor grote fouten die desastreus zijn voor de eigen geloofwaardigheid, ontwikkeling en maatschappij. Intussen is de tweestatenoplossing verder weg dan ooit. En deze trend wordt niet stopgezet.


Mensen snakken naar een toekomstperspectief. En als de dag komt, dat de conclusie kan worden getrokken dat een tweestatenoplossing door de ongebreidelde bouw van nederzettingen onmogelijk is geworden, zullen regeringsleiders achter hun oren moeten krabben. Ook zij zijn verantwoordelijk voor falen. In plaats van een spelbreker te zijn, is het beter als Nederland in EU-verband zorgt voor ondersteuning en verbetering van de situatie. GroenLinks ziet liever een regering die zich positief opstelt, krachtig optreedt voor respect van mensenrechten en bevordering van vrijheden.

 

Arjan El Fassed
Tweede-Kamerlid GroenLinks