11 september 2012

Nieuwe impuls voor het vredesproces nodig

Het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen heeft een nieuwe impuls nodig. Nederland doet er goed aan om met beide partijen in gesprek te blijven en te kijken naar de mogelijkheden om praktische samenwerking mogelijk te maken. Op die manier draagt Nederland bij aan herstel van vertrouwen tussen Israël en de Palestijnen.


Het CDA voelt van oudsher een bijzondere band met het joodse volk en met de staat Israël. Die band komt voort uit de geschiedenis en de opbouw van een democratische rechtstaat in het Midden-Oosten. Dit betekent echter niet dat we geen oog hebben voor de moeilijke positie waarin het Palestijnse volk verkeert. Het CDA vindt dat Israël aangesproken moet blijven worden op haar nederzettingenpolitiek. De uitbreiding van nederzettingen vormt een obstakel voor een hernieuwd vredesproces. Maar we blijven ook kritisch op de continue stroom van Palestijnse beschietingen uit Gaza. Dit past in de evenwichtige politiek die het CDA voorstaat.


In de Arabische regio vinden op dit moment ongekende veranderingen plaats. Dit plaatst het conflict tussen Israël en de Palestijnen in een nieuwe dynamiek.  Het CDA vindt het juist nu van groot belang om met beide partijen in gesprek te blijven en af te zien van eenzijdige acties. Daarom is het CDA tegen boycots van Israël of opschorting van het EU-associatieakkoord. Wat nu nodig is, is geloofwaardige samenwerking tussen de beide partijen.


Hierbij kan de Europese Unie een belangrijke rol spelen en het CDA vindt dat de EU dat waar mogelijk ook moet doen. Steeds weer blijkt echter dat het verschil in standpunten tussen de verschillende lidstaten zo groot is dat van coherent beleid geen sprake is. Nederland moet zich er voor inzetten dat Europa, ook als het om het Midden-Oosten gaat, vaker met één mond spreekt.


Het CDA kiest voor een consequente lijn, voor samenwerking met Israël, maar ook voor versterking van de Palestijnse autoriteit. Daarmee blijft Nederland een geloofwaardige speler in het Vredesproces. Door samenwerking te zoeken en niet hoog van de toren te roepen dat sancties moeten worden opgelegd of hulp opgeschort. Die laatste opties voeden wellicht de binnenlandse consumptie, maar schaden de positie van Nederland als geloofwaardig partner voor vrede in het Midden-Oosten.

 

Raymond Knops
Tweede-Kamerlid CDA