8 september 2012

Wederzijds vertrouwen basis voor onderhandelingen

Wederzijds vertrouwen vormt de basis voor elk soort vriendschap. Een hernieuwd wederzijds vertrouwen tussen de Israëlische en Palestijnse autoriteiten moet een vruchtbare dialoog tussen beide kemphanen nieuw leven inblazen. Hier moet een welwillendheid van zowel Israël als de Palestijnse leiders aan ten grondslag liggen; beide partijen hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van hun bevolking om concessies te doen. Israël moet daarom afstand doen van de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, terwijl de Palestijnen onmiddellijk moeten stoppen met de voortdurende raketbeschietingen vanuit Gaza op Israëlische steden en kibboetsen.

 

Een oproep aan Israël om zich terug te trekken uit de ‘bezette gebieden’ is voor de VVD een eenzijdige afspiegeling van de situatie. Deze kreet doet geen recht aan de 1 miljoen Israëlische burgers die elke dag worden geconfronteerd met het gevaar van inslagen bij de scholen van hun kinderen. Het is voor de VVD daarom ook een raadsel waarom de linkse partijen voortdurend de mond vol hebben van Israëlische schendingen van het internationaal recht, maar we de SP of GroenLinks nooit horen over deze aanhoudende raketbeschietingen. De schijnsteun van de PVV helpt Israël ook niet. Ondanks de vaak klakkeloze pro-Israël houding, weigert de PVV om in gezamenlijk EU-verband op te treden in het buitenland. Hierdoor zou het onmogelijk worden om bijvoorbeeld een harde lijn vanuit Europa te volgen tegen het Iraanse kernwapenprogramma. De PVV compromitteert zo de veiligheid van Israël: 27 maal unilateraal sancties instellen, is immers een illusie.

 

De nederzettingen zijn niet zozeer de grootste blokkade voor het vredesproces en de tweestatenoplossing waar de VVD zo’n fervent voorstander van is,  als wel het gebrek aan wederzijds vertrouwen dat het gevolg is van de raketbeschietingen uit Gaza, en de koloniale neigingen van sommige Israëliërs. De basis voor een vruchtbare oplossing moet daarom niet alleen bij de Israëliërs worden gezocht, als wel in het doen van concessies door beide partijen. Het opgeven van de Israëlische bezetting op de Westbank moet daarbij de belangrijkste Israëlische tegemoetkoming zijn.

 

De VVD zal daarom blijven pleiten voor het staken van de bouw van illegale nederzettingen in Palestijns gebied, maar tegelijkertijd wijzen op de Palestijnse verantwoordelijkheid om een eind te maken aan de beschietingen op Israëlische nederzettingen in de Negev. Het is belangrijk dat daarbij primair in EU-verband opgetreden wordt. Dit moet op termijn leiden tot evenwichtige en rechtstreekse onderhandelingen en een hernieuwd wederzijds vertrouwen: de basis voor elke duurzame vriendschap.

 

Han ten Broeke
Tweede-Kamerlid VVD